Vilniaus arkivyskupijos dvasininkai lankėsi Kaišiadoryse

Ruošiantis garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, gegužės 15 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, arkivyskupijos dekanai ir kunigų taryba piligriminiu-pažintiniu tikslu lankėsi Kaišiadoryse.

Vilniaus arkivyskupijos delegaciją pasitikęs Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas pakvietė dvasininkus skleisti žinią apie garbingąjį Teofilių Matulionį ir kartu su parapijų tikinčiaisiais gausiai dalyvauti beatifikacijos iškilmėse birželio 25 dieną Vilniuje. Vyskupas Jonas Ivanauskas pabrėžė, kad svarbu, jog apie šį įvykį ir apie arkivyskupą Teofilių žinotų kiekvienas Lietuvoje gyvenantis žmogus.

Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius svečiams pristatė Teofiliaus Matulionio biografiją, gausiai iliustruodamas nuotraukomis ir archyvine medžiaga.

Kaišiadorių katedroje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas aukojo šv. Mišias, jas koncelebravo vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir kartu vykę Vilniaus arkivyskupijos kunigai.

Arkivyskupas Gintaras Grušas, remdamasis dienos skaitiniu iš Šventojo Rašto, kuriame pasakojama, kad žmonės apaštalus palaikė dievais, per pamokslą pabrėžė, kad labai svarbu nesupainioti autoritetų. Tiek kunigas tarnaudamas, tiek ir visi tikintieji, pasak arkivyskupo, turi prisiminti, jog veikia Dievas, o kunigas yra tik Jo malonių dalintojas. Taip pat svarbu mokyti tikinčiuosius atpažinti Dievo veikimą per Bažnyčios vadovus.

Po šv. Mišių piligrimai aplankė Kaišiadorių katedros Gailestingumo koplyčią, kurioje šiuo metu stovi raudonu audeklu apdengtas arkivyskupo Teofiliaus karstas su palaikais.