Hospisas minėjo penkerių metų veiklos sukaktį

Vilniuje įsikūręs Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas gegužės 13 dieną minėjo veiklos penkerių metų sukaktį. Šia proga Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, meldžiamasi už pacientus ir už amžinybėn iškeliavusius hospiso bendruomenės narius, bei jų šeimas. Šv. Mišiose taip pat buvo meldžiamasi ir dėkojama Viešpačiui už hospiso veiklą, darbuotojus, savanorius, geradarius.

Šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir kunigai, remiantys hospiso misiją. Pamoksle arkivyskupas dėkojo už hospise atliekamus gailestingumo darbus, kurie yra Dievo gailestingumo įrodymas. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo šeimų, kurių artimieji šiuo metu yra hospise, nariai ir šeimos, kurių artimieji iškeliavo į amžinybę.

Vėliau Katedros aikštėje vyko hospiso bendruomenės susitikimas ir viešas renginys miestiečiams. Buvo rodomas filmas apie hospisą.

Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas suteikia profesionalią medicininę ir paliatyvią pagalbą asmenims, sergantiems vėžiu, kai aktyvūs medicinos veiksmai jau nebegali padėti. Tai visaverčio ir oraus gyvenimo namai, pilni meilės ir gailestingumo. Per penkerius veiklos metus hospise buvo slaugoma apie 2 tūkstančiai sunkių ligonių. Šiuose namuose taip pat profesionaliai rūpinamasi ir ligonio šeima, kuri tragedijos akivaizdoje jaučiasi bejėgė ir pasimetusi. Hospiso veikla remiasi krikščioniškomis vertybėmis, tačiau pagalba suteikiama visiems, kam jos reikia, neskirstant žmonių pagal tikėjimą ar tautybę. Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospise pagalba tiek ligoniams, tiek jų artimiesiems teikiama neatlygintinai.

Hospiso tikslas – pagerinti ligonių gyvenimo kokybę, suteikti jiems specializuotą ir rūpestingą medicinos, psichologinę, pedagoginę, dvasinę ir socialinę globą. Pagalbą teikiančią komandą sudaro kvalifikuoti ir patyrę gydytojai, slaugės ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojas, psichologai, dvasininkai, biuro darbuotojai ir apie 100 savanorių.

Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas pradėtas kurti 2009-ųjų vasario 11 d. „Tą dieną Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos namuose susirinko atvirų protų ir širdžių žmonės, kuriuos suvienijo kančios, ligos ir pagalbos teikimo mirštantiesiems temos. Tada buvo paskelbta idėja steigti hospisą. Visą sumanymą savo ir Jo Eminencijos Audrio Juozo Bačkio vardu palaimino vysk. Juozas Tunaitis. Būtent Jo Eminencija pakvietė Gailestingojo Jėzaus seseris steigti pirmą Lietuvoje hospisą“, –apie hospiso įkūrimą rašoma jo interneto svetainėje. Apleistas, senas pastatas buvo pritaikytas veiklai ir hospisas duris atvėrė 2012-aisiais.

 

Informacija parengta remiantis Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso svetaine, Bernardinai.lt straipsniu,  15.min.lt publikacija, zw.lt.