Vilniaus kunigų seminarijoje vyko atvirų durų diena

Gegužės 13 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vykusioje atvirų durų dienoje apsilankė daugiau kaip pusė šimto svečių.

Atvykusieji susipažinimą su seminarijos gyvenimu ir jos auklėtiniais pradėjo šv. Mišiomis, kurios seminaristo gyvenime yra pagrindinis ir svarbiausias kasdienis įvykis. Šv. Mišių aukai vadovavo seminarijos rektorius kun. Hans Friedrich Fischer CO. Po jų svečiai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su seminarija, vyko ekskursija po seminarijos pastatą, svečiai atliko įvairias užduotis, tikrino ir gilino žinias apie Bažnyčios gyvenimą.

Po ekskursijos kandidatai, mąstantys apie studijas seminarijoje, prie bendro pietų stalo turėjo galimybę susitikti ir pabendrauti su seminarijos vadovybe ir seminaristais, plačiau susipažinti su kunigo pašaukimu, daugiau sužinoti apie būsimų kunigų gyvenimą, studijas ir kasdienybę.

Pajutusieji kunigo pašaukimą ir apsisprendę stoti į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją laukiami liepos mėnesį. 2017 m. liepos 10–14 dienomis bus priimami dokumentai, o liepos 18 d. vyks stojamieji egzaminai. Daugiau informacijos čia arba seminarijos raštinėje, tel. 8 5 270 1602; el. p. rastine@vks.lcn.lt.

Jėzus ir šiandien kviečia darbininkus į savo vynuogyną! Kviečia, kad bendradarbiautume su Juo, kad pirma Jo eitume į visus miestus bei vietoves, kur Jis pats ketina vykti (plg. Lk 10, 1).

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos informacija

www.seminarija.lt