Vilniaus arkivyskupiją elektros energija aprūpins ir saulės elektrinės

Vilniaus arkivyskupija, prisidėdama prie popiežiaus Pranciškaus raginimo tausoti aplinką, dalį vyskupijai priklausančių pastatų elektra aprūpins iš nutolusių saulės elektrinių. Saulės elektrinės nebus montuojamos ant Vilniaus senamiesčio stogų, jos jau yra įrengtos Lazdijų rajone, Grikapalyje. Šios saulės elektrinės atidarymas numatomas liepos 23 d.

Popiežius Pranciškus dažnai kalba apie žmogaus rūpinimąsi aplinka ir šiai temai yra skyręs encikliką „Laudato Si‘ – apie rūpinimąsi bendraisiais namais“. Joje jis ragina kiekvieną žmogų, organizaciją, valstybę, keisti savo elgesį taip, kad vis labiau taptume kūrinijos saugotojai ir rūpintumėmės savo bendraisiais namais. Enciklikoje popiežius kviečia kuo plačiau vartoti atsinaujinančią energiją, taip mažinant žalingą poveikį aplinkai.

VšĮ Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba, įgyvendindama Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamą projektą „Ekologinis atsivertimas“, įsigijo iš UAB „SolarBank“ geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolusį saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginį su aptarnavimu bei priežiūra. Įrenginys bus prijungtas prie ESO skirstomųjų tinklų, kur energija bus perduota į ESO tinklus „saugojimui“. Nutolusi saulės elektrinė bus ne mažesnės nei 655,04 kWp galios.

Vilniaus arkivyskupijos ekonomas Mykolas Juozapavičius teigia: „Šiuo projektu siekiame atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus raginimą rūpintis visa kūrinija ir bent šiuo nedideliu žingsniu pasiekti, kad Vilniaus arkivyskupija kuo labiau tausotų aplinką.“ Projektas, pavadintas „Ekologinio atsivertimo“ vardu, saulės energija aprūpins dvidešimt septynis Vilniaus arkivyskupijos objektus, tarp jų – bažnyčias, mokyklas, vienuolynus, rekolekcijų namus.

VšĮ Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba, atsakinga už vyskupijos ūkinius klausimus, 2020-ųjų antroje pusėje pateikė paraišką pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams.“ 2021 m. pradžioje pasirašyta projektų finansavimo klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartis, pagal kurią projektui suteikiama subsidija – 578.371,20 Eur ir sutelkiama 144.592,80 Eur nuosavų lėšų (tinkamos finansuoti išlaidos – 722.964,00 Eur). 2021 m. liepos mėnesį pasirašyta sutartis su UAB „Solarbank“ dėl Geografiškai nutolusio saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginio, jo aptarnavimo ir priežiūros.

Vilniaus arkivyskupijos informacija