Pirmą kartą minima Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena

Šiemet liepos 25 dieną, sekmadienį, kuris yra arčiausiai šv. Joakimo ir šv. Onos, Jėzaus senelių, minėjimo, pirmą kartą bus minima popiežiaus Pranciškaus paskelbta Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena.

Šiai progai skirtoje žinioje „Esu su tavimi per visas dienas“ (pdf formatu čia) popiežius Pranciškus rašo:

Viešpats nesiliauja mums siuntęs angelų, kad paguostų mus vienatvėje ir kartotų: „Esu su tavimi per visas dienas.“ Jis tai sako tau, man ir visiems. Tokia yra šios Pasaulinės dienos prasmė, norėjau, kad ji pirmą kartą būtų minima būtent šiais metais, po ilgos izoliacijos, palengva atgyjant visuomeniniam gyvenimui: kad kiekvienas senelis, kiekviena močiutė, kiekvienas pagyvenęs žmogus – ypač vienišiausi tarp mūsų – patirtų angelo aplankymą!

Kartais tie angelai turi mūsų anūkų veidus, kartais šeimos narių, senų bičiulių arba tų žmonių, kuriuos pažinome būtent šiuo sunkiu metu. Per šį laiką išmokome suprasti, kokie svarbūs kiekvienam iš mūsų apkabinimai ir aplankymai.“

Lietuvos šeimos centras kviečia anūkus ir visus tapti išsiilgtu „angelo veidu“ – šią dieną aplankyti savo senelius, artimuosius, vienišus senolius ir kartu pasimelsti šiai dienai skirta malda (maldos maketas).

Šeimos nariai ar kaimynai yra raginami pasirūpinti, jog tie, kurie ilgą laiką negali išeiti iš savo namų, turėtų galimybę priimti Atgailos sakramentą ir stiprintis Šventąja Komunija.

Pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną galima pelnyti ir Visuotinius atlaidus, kaip nustatyta Apaštališkosios Penitenciarijos šių metų gegužės 13 d. dekrete:

  • pagyvenusieji gali pelnyti atlaidus, dalyvaudami kuriose nors šia proga aukojamose šv. Mišiose;
  • dėl tebesitęsiančios sudėtingos pandeminės situacijos ir atsižvelgiant į tai, kad kai kurie pagyvenusieji dėl sveikatos negali gyvai dalyvauti šv. Mišiose, atlaidai suteikiami ir šiems žmonėms jungiantis į šv. Mišias televizijos, radijo ar interneto transliacijos būdu;
  • atlaidai suteikiami ir tiems, kurie šią Pasaulinę dieną atliks „gailestingumo darbą“, aplankydami vienišą pagyvenusį žmogų;
  • jei toks apsilankymas valdžios institucijų yra aiškiai uždraustas, siekiant stabdyti pandemijos plitimą, atlaidus galima pelnyti ir virtualaus susitikimo būdu.

Lietuvos vyskupų konferencijos ir Lietuvos šeimos centro informacija