Amžinybėn iškeliavo br. kun. Augustinas Vaclovas Ruzgys OP

Br. kun. Augustinas Vaclovas Ruzgys OP
1971–1998–2021

2021 m. liepos 12 d., eidamas 50-uosius metus, po ilgos ir sunkios ligos mirė brolis dominikonas kunigas Augustinas Vaclovas Ruzgys OP.

Velionis gimė 1971 m. lapkričio 26 d. Šilalėje. 1993-iųjų vasarą įstojo į Brolių Pamokslininkų Ordiną ir po noviciato Prahoje pirmuosius vienuoliškus įžadus davė 1994 m. rugpjūčio 28 d. Vilniuje.

Baigęs teologijos studijas Prahos universitete grįžo į Vilnių ir 1998 m. sausio 3 d. buvo pašventintas kunigu. Gyveno ir dirbo Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolyne ir bažnyčioje bei dėstė teologiją būsimiems tikybos mokytojams Vilniaus pedagoginiame universitete. 1998–2000 m. dirbo Raseinių parapijos klebonu, o 2000-aisiais sugrįžo į Vilniaus vienuolyną

Brolis Augustinas Vaclovas Ruzgys OP bus pašarvotas Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų bažnyčioje ketvirtadienį, liepos 15 d., 19 val.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, liepos 16 d., 12 val., po jų brolis Augustinas Vaclovas Ruzgys OP bus palaidotas Verkių (Jeruzalės) kapinėse prie Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios.

Dominikonų provincijolas, Vilniaus vienuolyno prioras ir bendruomenė prašo jūsų maldų už mūsų brolį.

Vilniaus dominikonų vienuolyno informacija