Vilniaus arkikatedroje – šv. Kazimiero šventė

Kovo 4 d. Vilniaus arkikatedroje į šv. Kazimiero iškilmę susirinko daugelis vyskupijos kunigų ir gausus būrys įvairaus amžiaus tikinčiųjų. Šv. Kazimiero – Lietuvos, Jaunimo ir Vilniaus arkivyskupijos globėjo – iškilmės šv. Mišias 10 val. aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, vyskupas Arūnas Poniškaitis ir Vilniaus arkivyskupijos kunigai.

Arkivyskupas G. Grušas pamoksle priminė, kad į šventumą yra pašaukti visi pakrikštytieji. Jis kvietė siekti šventumo neatitraukiant akių nuo galutinio tikslo – Jėzaus Kristaus. Šventieji mums duodami kaip pavyzdžiai, kurie neleidžia abejoti, kad paprasti žmonės gali išlikti Dievo malonėje. Šventasis Kazimieras – klusnumo, skaistumo ir neturto pavyzdys – savo gyvenimu traukė žmones prie Dievo. Arkivyskupas kvietė visus kunigus ir tikinčiuosius nuolat atnaujinti ryšį su Dievu – patirti Jo malonę priimant Susitaikinimo sakramentą.

Po šv. Mišių daugiau nei 50 kunigų meldėsi prie šv. Kazimiero relikvijų šv. Kazimiero koplyčioje. Vėliau vyko šventinis kunigų susirinkimas Vilniaus arkivyskupijos kurijoje. Jaunimo globėjo dieną kunigams pristatytos Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro veiklos ir iniciatyvos, kalbėta apie Lietuvos jaunimo dienas, kurios vyks šią vasarą Alytuje, taip pat apie Pasaulio jaunimo dienas 2016-ųjų vasarą Krokuvoje, Lenkijoje.

Vilniaus arkikatedroje iškilmės tęsiasi – po 17.30 val. šv. Mišių katedros parapijiečiai kviečia Betanijos socialinio centro lankytojus vakarienės. Vėliau vyks Sakralinės muzikos valanda.

Daugiau nuotraukų Facebook Vilniaus arkivyskupija.