Mirė kunigas Vinkentij Vasyl Yanitskyy OSBM

2015 m. kovo 4 d. Augustave (Lenkija), eidamas 42-uosius gyvenimo, 25-uosius vienuoliškosios tarnystės ir 17-uosius kunigystės metus, amžinybėn iškeliavo kunigas Vinkentij Vasyl Yanitskyy OSBM, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vienuolis iš Ukrainos, kuris nuo 2013 m. balandžio 28 d. vadovavo Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vienuolynui Vilniuje ir tarnavo Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas dėl kunigo mirties reiškia gilią užuojautą Rytų apeigų katalikų bendruomenei, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino nariams bei visiems jį pažinojusiems ir kviečia maldai už iškeliavusįjį amžinybėn.

Kun. Vinkentyj Vasyl Yanitskyy gimė 1973 m. gegužės 7 d., kunigu įšventintas 1998 m. birželio 7 d. Į Lietuvą iš Ukrainos tarnauti Graikų apeigų katalikams jis atvyko 2012 m. pabaigoje.Brolis Kristuje, eidamas nelengvu vienuoliškojo pašaukimo keliu, savo gyvenimu liudijo, kad yra puikus krikščionis, nuostabus žmogus ir ištikimas bičiulis.

Kunigas Vinkentij Vasyl Yanitskyy mirė ligoninėje Lenkijoje po automobilių avarijos. Tyrimą dėl šios avarijos aplinkybių atlieka Lenkijos pareigūnai.

Šv. Mišios ir Panachida už šviesios atminties t. Vinketijų vyko kovo 5 d. Švč. Trejybės bažnyčios koplyčioje.

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

 

Išsamesnė informacija apie laidotuves Ukrainoje bus paskelbta vėliau.

http://osbm.in.ua/

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija