Świąteczne spotkanie katechetów wileńskiej archidiecezji

W piątek, 8 stycznia, katecheci polskich i rosyjskich szkół mieli spotkanie opłatkowe. Świąteczne zebranie katechetów wileńskiej archidiecezji odbyło się w Czarnym Borze (rejon wileński), gdzie podjął ich w kościele proboszcz – ks. Jerzy Witkowski, który celebrował Mszę św. Opowiedział też katechetom dzieje kościoła w Czarnym Borze.
http://l24.lt/pl/religia/item/107777-swiateczne-spotkanie-katechetow-wilenskiej-archidiecezji