Švenčionių parapijoje aktyvinamas bendruomeninis veikimas

Birželio 20 dieną Švenčionių Visų Šventųjų parapijos namuose grupė parapijiečių susirinko į koncepcinį parapijos Carito susirinkimą.

Susipažinimui visi pasidalino savo svajone apie bendruomenę. Dauguma jų buvo apie aktyvesnį bendruomenės narių įsijungimą, dėmesį vaikams ir seneliams, didesnį jautrumą ir solidarumą. Vėliau buvo pristatyta vaikų dienos centro istorija bei veikla ir papasakota apie vaikų, kuriems padedama, gyvenimo realybę.

VA Caritas atstovai pristatė bendruomeninio parapijos veikimo modelį, kurį pasiūlė išbandyti Švenčionių parapijos bendruomenei. Diskusijoje parapijiečiai atliepė, kad tokio bendruomeninio centro misija ir lūkesčiai veikimui yra labai aukšti, tačiau tuo ir vilioja. Penkios bendruomenės atstovės sutiko įsipareigoti ir tapti valdymo grupės, kuriai vadovaus klebonas Medaras Čeponis, narėmis.

VA Caritas džiaugiasi Švenčionių bendruomenės narių prisiimta atsakomybe ir įsipareigoja valdymo grupę palydėti iki savarankiško veikimo.

 

VA Caritas informacija