Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos vargonininkams 2019–2020 m.

Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos skelbia priėmimą 2019–2020 mokslo metams. Vargonininkai, šiemet baigę pirmąjį kursą, t.y., išlaikę egzaminus, kviečiami tęsti studijas.

Studijų tikslas – suteikti vargonininkams svarbiausias, bažnyčios muziko profesijai aktualiausias liturgijos ir muzikos teorijos žinias, lavinti praktikoje reikalingus vargonavimo, chorvedybos, transponavimo, akompanavimo, giedojimo ir kitus įgūdžius. Susipažinti su studijų programa ir dėstomais dalykais galima čia.

Tikimasi, kad studijas baigę vargonininkai padės kelti bažnytinės muzikos Lietuvoje lygį, stiprins bendruomenių dvasingumą ir ženkliau prisidės prie bendrojo kultūrinio gyvenimo.  Jį pabaigę parapijų vargonininkai gebės profesionaliau dirbti su choru, tinkamai pasirinkti liturginį repertuarą, kokybiškiau griežti vargonais solo ir akomponuoti, harmonizuoti ir transponuoti giesmes, bus susipažinę su pagrindiniais Bažnyčios dokumentais apie muziką ir liturginės muzikos šaltiniais, turės grigališkojo choralo ir vargonų sandaros pagrindus.

Studijų paskaitos vyksta Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Šv. Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčioje, Šv. Onos bažnyčioje ir Pilaitės Šv. Juozapo koplyčioje. Vargonininkams, sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Studijos vyks šeštadieniais ir truks nuo 2019 m. rugsėjo iki 2020 m. birželio mėn.

Registruotis galima iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. 

Daugiau informacijos apie studijas, registraciją ir studijų kainą.

Nacionalinės vargonininkų asociacijos informacija