Rugsėjo 14 d. – maldos už Ukrainą diena

Europos vyskupų konferencijų taryba kviečia rugsėjo 14 dieną (trečiadienį) melstis už Ukrainą.

Ši diena – Šv.  Kryžiaus išaukštinimo šventė – pasirinkta, nes ji ypač iškilmingai švenčiama Rytų Bažnyčioje, be to, Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai buvo paskelbę 2022 m. Šv. Kryžiaus metais. Ukraina dabar eina Kryžiaus keliu.

Šią dieną visoje Europoje vyskupai, kunigai, tikintieji kviečiami suklupti ant kelių priešais Švenčiausiąjį Sakramentą ir melstis, kad Viešpats suteiktų Ukrainai taiką. Kartu tai atsiliepimas į popiežiaus Pranciškaus raginimą, kuriuo jis kvietė kiekvieną žmogų „būti taikos kūrėju ir melstis, kad visame pasaulyje pasklistų santarvės ir susitaikymo mintys bei projektai”.

Švč. Sakramento adoracija ir malda už Ukrainą Vilniaus arkivyskupijoje:

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje adoracija prasidės po 12.30 val. šv. Mišių ir tęsis iki 20.00 val. Kartu melsis ir 17.30 val. šv. Mišias aukos arkivysk. Gintaras Grušas.

Vilniaus Švč. Trejybės (graikų apeigų katalikų) bažnyčioje malda nuo 18.00 val. Kartu melsis vysk. Arūnas Poniškaitis.

Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje adoracija vyks nuo 14.30 val. iki 18 val. Kartu melsis ir šv. Mišias 18.00 val. lenkų kalba ir 19.00 val. lietuvių kalba aukos vysk. Darius Trijonis.
Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose 9.00 (lenkų kalba) ir 15.00 val. (lietuvių kalba) nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios (šalia „Pušyno kelio“ sanatorijos Baltupiuose).

Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje nuo 7.00 iki 18.30 val.

Vilniaus Šv. Jono krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje 18 val. šv. Mišios ir po jų adoracijoja

Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje nuo 18.00 val.

Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje nuo 17.00 iki 18.00 val.

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijoje nuo 18.00 val. 19.00 šv. Mišios.

Sąrašas pildomas