Rugsėjį Vilniuje – renginiai Gailestingumo jubiliejui paminėti

Rugsėjo 17–18 d. Vilniuje vyks Ypatingajam gailestingumo jubiliejui skirti renginiai. Šeštadienį Vilniaus kunigų seminarijoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje prelegentai kalbės apie Dievo gailestingumo kulto ištakas, gailestingumo apaštalų gyvenimo atraminius taškus, Bažnyčios mokymą šiuo klausimu ir Gailestingumo jubiliejaus vaisius. Sekmadienį 11.30 val. Bažnytinio paveldo muziejuje vyks muzikinis-literatūrinis susitikimas „Gailestingumo liudytojai“. Renginio dalyviai galės apžiūrėti keliaujančios parodos „Vilnius – Gailestingumo miestas“ stendus. Popietę, 14 valandą, greta Aušros Vartų vyks žodžio ir muzikos misterija “Jėzau, pasitikiu Tavimi”. Renginiai nemokami ir atviri vilniečiams bei miesto svečiams.

Konferencija „Dievo gailestingumo apaštalai“ Vilniaus kunigų seminarijoje

Rugsėjo 17 d., šeštadienį, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (Kalvarijų g. 325) vyks tarptautinė konferencija „Dievo gailestingumo apaštalai“. Konferencijoje pranešimus skaitys šv. Jono Pauliaus II beatifikacijos bylos postulatorius prel. Sławomir Oder, šiuo metu Šventojo Sosto Valstybės sekretoriate dirbantis, daugelį metų su Jonu Pauliumi II besidarbavęs prel. Paweł Ptasznik, Krokuvos Lagevnikų Dievo Gailestingumo šventovės rektorius, popiežiaus Pranciškaus paskirtas būti Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus misionieriumi prel. Franciszek Ślusarczyk. Konferencijoje taip pat kalbės Dievo Gailestingumo Motinos seserų – vienuolijos, kuriai priklausė šv. Faustina – generalinė sekretorė s. Nulla-Helena Chmura ZSMBM ir kiti užsienio prelegentai bei Vilniaus arkivyskupijoje dirbantys kunigai Mariusz Marszałek, dr. Vladimir Solovej ir dr. Kęstutis Dailydė.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

10:00–10:15 Įžanginis organizatorių žodis
10:15–10:45 Kun. dr. Kęstutis Dailydė „Jėzaus Kryžiaus ir Prisikėlimo įvykis – Švč. Trejybės apreiškimo kaip Meilės išsipildymas“
10:45–11:15 Ses. dr. Marietta-Elżbieta Kruszewska ZSJM „Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolijos genezė šv. Faustinos Kovalskos ir pal. Mykolo Sopočkos raštuose“
11:15–11:45 Ses. Nulla-Helena Chmura ZSMBM „Gailestingumas ir pasitikėjimas – ses. Faustinos dvasinio kelio aspektai“
11:45–12:00 Kavos pertrauka
12:00–12:30 Kun. Mariusz Marszałek „Pal. kun. Mykolo Sopočkos minčių apie formaciją aktualumas kanonų teisės šviesoje“
12:30–13:00  Kun. dr. Michał Damazyn „Ses. Helena Majewska – tyli Dievo slėpinių liudininkė ir ses. Faustinos Kovalskos misijos tęsėja“
13:00–13:30 Kun. prel. Paweł Ptasznik „Šv. Jonas Paulius II – Dievo gailestingumo pranašas“
13:30–14:00 Kavos pertrauka
14:00–14:30 Kun. dr. Vladimir Solovej „Apie tikrą ir tariamą gailestingumą“
14:30–15:00 Kun. prel. Sławomir Oder „Sensus fidei atskleidžiant Dievo gailestingumo slėpinį pagal šv. Jono Pauliaus II ir popiežiaus Pranciškaus mokymą“
15:00–15:30 Kun. prel. Franciszek Ślusarczyk  „Gailestingumo misionieriai – tvarus Gailestingumo metų vaisius“
15:30  Konferencijos pabaiga

Pranešimai bus skaitomi lietuvių ir lenkų kalba su sinchroniniu vertimu.

„Gailestingumo liudytojai“ Bažnytinio paveldo muziejuje

Bažnytinio paveldo muziejuje (Mykolo g. 9) rugsėjo 18 d., sekmadienį, 11.30 val. vyks renginys „Gailestingumo liudytojai“. Muzikiniame ir literatūriniame susitikime taip pat bus pristatyta keliaujanti paroda „Vilnius – Gailestingumo miestas“. Po Šv. Mykolo bažnyčios skliautais muzikinius kūrinius atliks „Quartetto artistico“ (vad. Gleb Pyšniak), bus skaitomos Šv. Faustinos „Dienoraščio“ ištraukos.

Parodoje „Vilnius – Gailestingumo miestas“ Lietuvos sostinė pristatoma kaip vieta, kur formavosi vizija patikėti pasaulį Dievo gailestingumui. Nuotraukose – svarbiausios su Dievo gailestingumo kultu susijusios vietos: Dievo Gailestingumo šventovė, Šv. Dvasios bažnyčia, Aušros Vartai, Šv. Mykolo bažnyčia, namas Bokšto g. 4, kur įsikūrusiame berniukų internate 1908–1910 m. gyveno kun. Mykolas Sopočka, Bernardinų ir Šv. Jonų bažnyčios. Prie nuotraukų pateikti aprašymai, šv. Faustinos, pal. M. Sopočkos, šv. Jono Pauliaus II mintys. Informacija skelbiama lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Renginio dalyviams bus dalijami mažyčiai paveikslėliai (4 cm x 2 cm) su Gailestingojo Jėzaus atvaizdu. Prieš Antrąjį pasaulinį karą tokius paveikslėlius ruošdavo ir dalindavo Angelų seserų kongregacijos vienuolės. Kareiviai atvaizdus įsisiūdavo į karinę uniformą.

Renginių ir parodos sumanytojas – kun. Mariusz Marszałek, knygos apie pal. kun. Mykolą Sopočką „Mano širdies kunigas“ autorius, dokumentinio filmo „Pasitikiu Tavimi“ vienas iš kūrėjų. Ekspozicijos nuotraukų autorius – fotomenininkas Marjan Dzvinel.

Koncertas prie Aušros Vartų

Sekmadienį, rugsėjo 18 d. 14 val. Vilniuje prie Aušros Vartų (scena prie šv. Teresės bažnyčios, Aušros Vartų g. 14) vyks žodžio ir muzikos misterija “Jėzau, pasitikiu Tavimi”. Koncerte dalyvaus Lietuvos ir Lenkijos estrados atlikėjai – Jeronimas Milius, Vilija Matačiūnaitė, Tadas Juodsnukis, Filmik (Karol Pašnikovič), Natalia Niemen, Mate.O bei kolektyvas “Siewcy Lednicy”. Koncertą ves Agnieška Ravdo ir Rimas Šapauskas. Misterijos metu bus kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Panašūs renginiai tą dieną vyks ir Krokuvoje bei Romoje. Koncerto organizatorius – asociacija „Wspólnota Polska“. Renginys vyks lietuvių ir lenkų kalbomis.