Popiežius Pranciškus apie laiką kūrinijai

„Tikintieji ir netikintieji visi sutinkame, kad žemė priklauso mums visiems ir kad visiems turėtų būti skirti jos vaisiai. Tačiau ką mes matome dabartiniame pasaulyje?! Ryšys tarp žmonių skurdo ir mūsų planetos pažeidžiamumo reikalauja kitaip tvarkyti ekonomiką ir pažangą; reikalauja kitokio gyvenimo stiliaus. Mums visiems reikia atsivertimo, kuris išvaduotų iš vergavimo konsumerizmui. Šį mėnesį prašau melstis, kad visi rūpintumės kūrinija, kurią gavome kaip dovaną; kad ją prižiūrėtume ir saugotume būsimoms kartoms. Visi rūpinkimės mūsų bendrais namais!” – kreipiasi vaizdo klipe popiežius Pranciškus.

Bendras Europos krikščioniškų Bažnyčių rūpestis – gerbti, vertinti ir kontempliuoti kūriniją. Nuo 2015 m. Katalikų Bažnyčioje popiežius Pranciškaus iniciatyva rugsėjo pirmoji imta minėti kaip Pasaulinė maldų už rūpinimąsi kūrinija diena.

Iniciatyva „Laikas, skirtas kūrinijai“, kuris tęsis rugsėjo 1 – spalio 4 dienomis (iki šv. Pranciškaus Asyžiečio šventės), yra ypatingas laikotarpis liturginiuose Europos Bažnyčių kalendoriuose. Šiuo laikotarpiu prisimename kūriniją ir mūsų santykį su ja. Šį laikotarpį į maldų ir krikščionių kulto formas įtraukti pasiūlė III ekumeninė Europos asamblėja 2007 m.

Šią iniciatyvą pristatė Europos Vyskupų Konferencijų Taryba (CCEE), Europos Bažnyčių konferencija (KEK) ir Europos krikščionių aplinkosaugos tinklas (ECEN), kviečiantys kartu melstis už kūriniją ir stiprinti ekumenines pastangas ja rūpinantis. Šios organizacijos išplatino pareiškimą pavadintą „Laikas, skirtas Kūrinijai, – melskimės kartu brangindami ir rūpindamiesi Kūrinijos dovana“.

Iniciatyvos „Laikas, skirtas kūrinijai“ minėjimui įkurtas ir interneto puslapis www.SeasonofCreation.org, kur krikščionys kviečiami dalyvauti, organizuoti bendras maldas ir renginius bei prisijungti prie įvairių Bažnyčių rengiamų kampanijų siekiant didinti visuomenės jautrumą kūrinijai.

„Turime skubiai atsiliepti į tokius iššūkius kaip blogėjanti aplinkos būklė ir klimato kaita, ir, padrąsinti popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si‘“ žodžių, turime pripažinti mūsų bendrą atsakomybę. Karštai raginame visus Europos krikščionis, Bažnyčias nares, parapijas, bažnytines bendruomenes ir visus geros valios žmones prisijungti kartu minėti iniciatyvą „Laikas, skirtas kūrinijai“ pasitelkiant savo liturgines tradicijas, palaikydami bendrą krikščionišką tikėjimą į Dievą Kūrėją. Raginame kiekvieną savo aplinkoje melstis už kūrinijos dovaną“, – rašoma dokumente.

Apie popiežiaus Pranciškaus žinią Pasaulinės maldų už rūpinimąsi kūrinija dienos proga

Popiežiaus Pranciškaus malda, kuria užbaigiama jo žinia:

Vargšų Dieve,
padėk mums išvaduoti šios žemės apleistuosius ir užmirštuosius,
kurie yra tokie vertingi Tavo akyse…
Meilės Dieve,
parodyk mūsų vietą šiame pasaulyje,
kad būtume Tavo meilės įrankiai
visoms šios žemės būtybėms.
Gailestingumo Dieve,
leisk mums priimti Tavo atleidimą
ir nešti Tavo gailestingumą
į visus mūsų bendrus namus.
Būk pagarbintas! Amen.

(parengta pagal Vatikano radiją)
Apie rugsėjo pirmosios Mišparus Šv. Petro bazilikoje
Naudingi ištekliai apie „Laudato si’”: http://www.laudatosi.va