G. Grušas: Universitetai ir mokyklos yra gailestingumo erdvė

Rugsėjo pirmosios, Mokslo ir žinių dienos proga Vilniaus arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, universitetų kapelionai, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vadovybė aukojo šv. Mišias už studentus, dėstytojus, moksleivius ir mokytojus.

Arkivyskupas pamoksle priminė, kad žmogui negana mokslo ir žinių, tačiau reikalinga ir tikroji išmintis, ateinanti iš Dievo. Joje slypi atsakymai ir į egzistencinius klausimus, kurie beldžiasi į kiekvieno žmogaus širdį. Žmogus, einantis šiuo išminties keliu, yra tarsi Dievo pagautas. Esame pakviesti suprasti, rodos, žmogui nesuvokiamus dalykus; ši išmintis papildo žmogiškas pastangas suprasti save ir pasaulį. Einant šiuo keliu reikalingos šios dorybės: nuolankumas, kad prašytume tos išminties, ir imlumas bei atvirumas, kad priimtume tai, kas mums teikiama.

Arkivyskupas kvietė visus susirinkusiuosius drauge irtis į gilumą, patiems leistis būti pagautiems Kristaus, tapti žmonių žvejais ir padėti kitiems tapti Kristaus pagautais. Tai ir yra tikroji laisvė, kurios kasdien turėtume siekti.

Arkivyskupas priminė, kad, Gailestingumo jubiliejui einant į pabaigą svarbu, nepamiršti dovanojimo: ne tik Dievo dovanų mums, bet ir dovanų vieni kitiems – laiko, meilės, pasidalijimo išmintimi. Vienas iš gailestingumo darbų yra „nemokantį pamokyti“. Ir universitetai, ir mokyklos yra gailestingumo erdvė. Gailestingumas turi persmelkti visą mūsų gyvenimą. Rugsėjo pirmąją popiežius Pranciškus paskelbė Pasauline maldos už rūpinimąsi kūrinija diena. „Šis laikotarpis nuo rugsėjo 1-osios iki spalio 4-osios bus ypatingas metas Bažnyčioje melstis už aplinką, mūsų bendrus namus“, – kalbėjo arkivyskupas Gintaras Grušas.

Baigdamas arkivyskupas kvietė: „Prašykime Šventosios Dvasios patepimo šiandien, kad žinios, kurias kaupsime, mokslas, kurį gausime, perkeistų kiekvieno besimokančio ar dėstančio širdį, kad giliau suprastume tiesą ir sugebėtume ją įgyvendinti dėl mūsų visuomenės, aplinkos gėrio.“

Šv. Mišių pabaigoje Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas kun. Povilas Narijauskas dėkojo giedojusiam Mišiose LMTA mišriam chorui (vadovai doc. Dainius Puišys, doc. Gintautas Venislovas, prof. Jurijus Kalcas), vargonininkui Bernardui Vasiliauskui, kapelionams ir visiems susirinkusiems.

Vakare jaunimas rinkosi Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Evangelisto bažnyčioje, kurioje vyko šlovinimo vakaras su Gospel choru „Buvau keleivis, ir mane priglaudėte“ (Mt 25, 35).