Artėja Sekminių iškilmė Vilniaus Kalvarijose

Gegužės 20–23 dienomis Vilniaus Kalvarijose bus švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė.

Atlaidų programa lietuvių kalba ir lenkų kalba skelbiama parapijose svetainėje https://VilniausKalvarijos.lt, ten pat vyks ir visos Sekminių šventės transliacija.

Pasiruošti Sekminėms Kalvarijų parapijos kunigai padės visą ketvirtadienį klausydami išpažinčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje (Kalvarijų g. 327, Vilnius). Kartu nuo 8 iki 17 val. vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija, vėliau ji tęsis visą naktį nuo vidurnakčio iki penktadienio 7 val. ryto.

Penktadienį į atlaidus kviečiami kunigai ir vienuoliai, vakare numatyta programa jaunimui, kuri tiesiogiai bus transliuojama parapijos svetainėse. Jauni žmonės kviečiami stebėti protmūšio “Ugninis protas” finalą, 20 val. šv. Mišias aukos kardinolas Audrys Juozas Bačkis, o homiliją sakys kun. Gintas Petkevičius iš Kaišiadorių vyskupijos, vyks šlovinimo vakaras.

Šeštadienis – diena, skirta šeimoms. Šeimos kartu su vaikais kviečiamos nuo 10 iki 14 val. individualiai eiti Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose: tądien šeimų lauks savanoriai, padėsiantys nepasiklysti Kryžiaus kelyje, ir smagiomis užduotimis palengvinsiantys piligrimystę.

Šeštadienį 13 val. šv. Mišias lenkų kalba aukos ir Sutvirtinimo Sakramentą teiks vysk. Darius Trijonis, šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos 18 val., o nuo 20 val. vyks Sekminių vigilijos maldos vakaro transliacija.

Sekmadienį, pagrindinę iškilmių dieną, 12.30 val. šv. Mišias pievoje šalia bažnyčios aukos, Sutvirtinimo Sakramentą teiks arkivyskupas Gintaras Grušas. Šias Mišias transliuos ir LRT Televizija, LRT Klasika radijas, taip pat parapijos interneto kanalai.

Dėl karantino ribojimų šiemet piligrimai kviečiami eiti Kryžiaus kelią individualiai ir taip jungtis į Sekminių atlaidų programą. Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio istorija, stotys ir maldos čia. Jungtis į Kryžiaus kelio maldą stebint transliaciją bus galima šeštadienio rytą 9 val. (lenkų k.) ir sekmadienį 9 val. ryte (lietuvių k.).

„Vilniaus  Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijų) bažnyčios Didžiajame altoriuje kabo Nukryžiuotojo figūra. Iš sužeisto Išganytojo šono gimsta Bažnyčia – mūsų išganymo Sakramentas. Bet to būtų „lyg ir maža“ – juk net ir kurdamas pasaulį, Amžinasis Dievas neapsiribojo vien sukūrimo procesu. Svarbu buvo iš dulkių padarytam žmogui įkvėpti gyvybės alsavimą, kad jis taptų gyva būtybe (Pr 2,7). Po prisikėlimo taip pat prireikė Išganytojo įkvėpimo (Jn 20,22), kad apaštalams nepritrūktų stiprybės atgręžti į naująjį gyvenimą tuos, pas kuriuos siuntė Jėzus. Dar stipresnio  Šventosios Dvasios gūsio  reikėjo Sekminių dieną (Apd 2, 2-4), kad Bažnyčia nuolatos būtų gaivinama ir  puošiama tikėjimu, išmintimi, tvirtumu, supratimu, palaikymu ir dievobaimingumu. Vilniaus Kalvarijose artinkimės prie kryžiaus ir prašykime Viešpatį ir vėl išlieti savo Dvasią mums, jo mylimiems vaikams!“ – kviesdamas į Sekminių šventę rašo parapijos klebonas kun. Jurgis Vitkovski.

Visa Sekminių atlaidų šventė bus transliuojama https://VilniausKalvarijos.lt

Programos plakatai lietuvių kalba ir lenkų kalba.

Parengta pagal Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijos) parapijos informaciją