Pašvęstųjų diena Vilniaus arkivyskupijoje

Šių metų vasario 1 dieną kviečiame drauge su Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančiais pašvęstaisiais švęsti Viešpaties Paaukojimo šventę ir Pašvęstojo gyvenimo dieną. Pašvęstieji, susirinkę draugėn, dėkos Viešpačiui už pašaukimo dovaną ir džiaugsis bendrystės palaima.

Tikintieji taip pat kviečiami dalyvauti Vilniaus arkikatedroje 16.30 val. prasidedančioje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje ir 17.30 val. šv. Mišiose drauge su pašvęstaisiais.

Kviesdamas pašvęstojo gyvenimo asmenis į šią šventę Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako: „Vieninga malda teatnaujins džiaugsmą mūsų širdyse, kad galėtume visu gyvenimu liudyti, jog Kristus Jėzus yra mūsų viltis“.

Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių vienuolijų sąrašus ir kontaktus galite rasti čia: vyrų, moterų. Apie pašvęstąjį gyvenimą kviečiame daugiau skaityti tinklalapyje vitaconsecrata.lt.

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija