Vyrų vienuolijos

Provincijos kurija
Didžioji g. 34, 01128 Vilnius
Tel. +370 5 212 1715, faks. +370 5 212 1876
El. p. sj@jesuit.lt
www.jesuit.lt
Provincijolas – t. Vidmantas Šimkūnas SJ

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia ir jėzuitų namai
Didžioji g. 34, 01128 Vilnius
Tel. (5) 212 17 15, faks. (5) 212 18 76
www.kazimiero.lt

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynas
Vasario 16-osios g. 10, 01107 Vilnius
Tel. +370 5 212 4611, faks. +370 5 212 5110
El. p. vilniausdominikonai@gmail.com
www.dominikonai.lt

Vilniaus namai
Erfurto g. 3, 04220 Vilnius
Tel. +370 5 244 7666, faks. +370 5 249 9233
El. p. salezinios@yahoo.it
www.bosko.lt

Vilniaus šv. Jono teologo vienuolynas
Antakalnio g. 27, 10312 Vilnius
Tel. +370 605 01 424
El. p. vilnius@joanitai.org
www.joanitai.org

Aušros Vartų g. 7b, 01304 Vilnius
Tel. +370 5 212 2578
El. p. josafatosbm@zebra.lt

Aušros Vartų g. 12, 01129 Vilnius
Mob. +370 689 62 061

Medininkų šv. Kazimiero vienuolynas
Medininkai, 13019 Vilniaus r.
Tel. +370 5 259 7296

Vilniaus bendruomenė
Pirčiupių g. 3, 02103 Vilnius
Tel. +370 5 261 4242, faks. +370 5 261 1144
El. p. pranciskonai@zebra.lt
www.pranciskonai.lt

Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino brolija
Maironio g. 10-1, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 260 9292, +370 5 260 9392
El. p. info@bernardinai.lt
www.ofm.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt