Otworzmy się na łaskę Jubileuszu Miłosierdzia – Biskupi Litwy

Powołanie jest Bożym dzwonkiem do drzwi, zwiastującym Jego chęć przebywania pośród nas. Pan Bóg w sposób nieoczekiwany, a zrazem najprostszy, daje znaki, byśmy zaprosili Go do naszego codziennego życia. Jaką melodię dzwonka wybrał Bóg przez papieża Franciszka na rok 2015- 2016 [dwa tysiące piętnasty – dwa tysiące szesnasty]?. Melodię Miłosierdzia! Wybiera ją i zachęca nas, byśmy od 8 (ósmego) grudnia roku bieżącego, od uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, do 20 (dwudziestego) listopada roku 2016 [dwa tysiące szesnastego], do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, w sposób czynny i owocny przeżyli Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.
Piszemy ten list, chcąc zachęcić Was, byście nie przegapili tego okresu łaski. Chcemy też podzielić się naszymi przemyśleniami, w jaki sposób moglibyśmy wyhodować i zasmakować w swym sercu owoców Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia” (Misericordiae Vultus, 1).
Razem z papieżem Franciszkiem najpierw kierujemy swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, który jest „obliczem miłosierdzia Ojca”. Przez Jezusa doświadczamy miłosierdzia, którym wita nas Bóg. Jest ono warunkiem naszego zbawienia (por. MV, 20). Społeczeństwo, które nie obdarza i nie przyjmuje miłosierdzia, jest pełne poczucia smutku, rozczarowania, bezsensu i wyobcowania. To poczucie w pierwszej kolejności dotyka cierpiących i pozbawionych pomocy, ale także tych, którzy poszukują pokoju i radości wyłącznie dla siebie, odgradzając się murem obojętności od „cudzego“ bólu.
Rok Miłosierdzia nawołuje nas do modlitwy. Mamy odpowiednie narzędzie. Odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, powierzmy Bogu swe grzechy, rany, lęki – całe swe życie i pozwólmy Panu je przemieniać, byśmy Miłosierdzie Boże przeżywali jako źródło radości, ukojenia i pokoju (por. MV, 2). Odnówmy modlitwę osobistą, łączmy się w grupy modlitewne, dziękujmy Bogu za Jego Miłosierdzie i błagajmy o nie „dla nas i całego świata”. Szczególnie pamiętajmy o wszystkich chorych, cierpiących. Dziękujmy za ich wiarę, nadzieję oraz za to, że swoją modlitwą i ofiarą łączą się ze zbawiającą Męką Jezusa Chrystusa. Miejmy odwagę, by uczyć modlitwy tych, którzy jeszcze nie umieją modlić się!
Dla każdego, kto pragnie rozpocząć nowe życie, Jezus ustanowił sakrament Pokuty i Pojednania. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia papież Franciszek nawołuje na nowo odnaleźć i doświadczyć mocy sakramentu Pokuty i Pojednania. Prosi nas o to w imię „Syna Bożego, który chociaż walczył z grzechem, nigdy nie odrzucił grzesznika”(MV, 19). To zaproszenie kieruje do każdego: zarówno do tego, kto z powodu trybu życia dawno oddalił się od Boga, jak i do tego, kto jest powołany w imię Jezusa udzielać odpuszczenia grzechów.
Prosimy księży o zorganizowanie i świętowanie w swoich parafiach w Adwencie i w Wielkim Poście nabożeństw pokutnych, o pomoc w pojednaniu się z Bogiem. Wesprzyjmy jedni drugich modlitwą wspólnotową, pomóżmy doświadczyć piękna Bożego przebaczenia. Niech księża obdarzą wiernych możliwością przyjęcia tego sakramentu i spotkania na rozmowie duchowej również w innych okresach roku liturgicznego.
Pojednanie się z Bogiem jedna nas także z bliźnim, czyni bardziej wrażliwymi na jego potrzeby. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia zobowiązuje nas do gorliwego spełniania uczynków miłosierdzia. W taki sposób będziemy mogli sprawdzić, czy naprawdę żyjemy jak uczniowie Jezusa. Papież Franciszek zachęca, byśmy na nowo odkryli uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. Przypomina także o uczynkach miłosierdzia względem duszy: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych (por. MV, 15).
Tryskający czynną miłością Papież Franciszek, zachęca, byśmy się stali pielgrzymami – przemyśleli swoją, jako chrześcijanina, przebytą drogę życiową – i dotarli do Rzymu, gdzie będą otwarte Święte Drzwi bazylik papieskich albo jako pielgrzymi przekroczyli otwarte drzwi swoich kościołów i przyprowadzili razem tych, którzy jeszcze nie mają odwagi, aby uczynić to samodzielnie.
Dla nas takim szczególnym miejscem pielgrzymowania w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia staje się Wilno – miasto Bożego Miłosierdzia, w którym przez 4 (cztery) lata mieszkała apostołka Bożego Miłosierdzia święta Faustyna Kowalska. Tu był namalowany obraz Jezusa Miłosiernego, czczony obecnie w świątyni Miłosierdzia Bożego. Tu sam Pan Jezus podyktował świętej Faustynie modlitwę, nazwaną Koronką do Miłosierdzia Bożego. Tu pierwsze śluby złożyły kandydatki do wspólnoty Sióstr Jezusa Miłosiernego, głoszących dziś na całym świecie Miłosierdzie Boże.
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Kongresie Miłosierdzia, który będzie miał miejsce w Wilnie od 6 (szóstego) do 8 (ósmego) maja 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku. Będziemy podczas jego trwania umacniać swą więź z Chrystusem, wspólnie wgłębiać się w misterium miłosierdzia, publicznie dawać świadectwo wiary, dzielić się z innymi radością przynależenia do Jezusa Chrystusa, przez którego obficie spłynęło na nas Miłosierdzie Boże.
Usłyszmy melodię dzwonka, wołającego nas do otwarcia się na łaskę Jubileuszu Miłosierdzia! Nauczmy się tej melodii i dzielmy się jej pięknem, dzwoniąc do drzwi domów sąsiadów, placówek opieki, Domów Dziecka, mieszkań osób samotnych! Podzielmy się z innymi owocami miłosierdzia, gdy dojrzeją one w sadzie życia naszej duszy.
Zawierzmy cały okres Jubileuszu Miłosierdzia Najświętszej Maryi Pannie, która przez wypowiedziane „Fiat!“ stała się Matką Wcielonego Miłosierdzia i Matką Miłosierdzia dla całej ludzkości. Niech wstawia się Ona u Syna w sprawach naszej codzienności i wiedzie nas do źródła Bożego Miłosierdzia.
Biskupi Litwy