Oświadczenie Biskupów Litwy: nie będzie odbywać się żaden publiczny kult

Oświadczenie Biskupów Litwy
Podczas ogłoszonej kwarantanny nie będzie odbywać się żaden publiczny kult. Duchowe dobro wierzących jest najwyższą troską Kościoła. Podobnie Kościół troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie wiernych. Z tego powodu Biskupi Litwy, mając na względzie decyzję rządu litewskiego o ogłoszeniu kwarantanny w całym kraju zdecydowali, że od 16 marca od godziny 0.00 nie będzie miało miejsca żadne publiczne nabożeństwo, dopóki kwarantanna ogłoszona przez rząd będzie obowiązywać.
Biskupi raz jeszcze wzywają wierzących, aby nie chodzili do kościołów, ale uczestniczyli w ofierze Mszy Świętej transmitowanej przez telewizję, internet oraz radio. Chrońmy siebie i innych a zwłaszcza osoby starsze! Uczestnicząc w transmisji ofiary Mszy Świętej przez telewizję i inne środki masowego przekazu oraz modląc się w domu można przyjąć komunię duchową oraz duchowo zjednoczyć się z innymi w modlitwie.
Kościoły pozostaną otwarte na prywatną modlitwę i na sprawowanie koniecznej służby Bożej. Pogrzeby, chrzty i inne sakramenty będą odbywać się tylko w obecności najbliższych członków rodziny. Jednocześnie zachęcamy Was, abyście jeszcze bardziej poświęcili czas na prywatną modlitwę w domu: czytając Pismo Święte, rozważając Drogę Krzyżową, poświęcając więcej czasu na modlitwę w rodzinie. Poprzez komunikację online całe rodziny oraz poszczególne osoby mogą dołączyć do grup modlitewnych lub celebrować rozważanie słowa Bożego.
Wykorzystajmy ten czas, gdy nie możemy być fizycznie razem, na modlitwę za chorych i cierpiących, co pomoże nam zjednoczyć się z Jezusem podczas Wielkiego Postu. Pan ofiaruje nam, w tym czasie próby, wiele okazji, aby Go odkrywać na nowo. Niech wiara każdego z nas będzie przeniknięta nadzieją! Niech wstawia się za nami Błogosławiona Maryja Dziewica – Opiekunka Chorych i Wspomożenie Chrześcijan!
 
Biskupi Litwy