Odpusty Opieki Matki Miłosierdzia 14-22 listopada

Odpusty Opieki Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia 14-22 listopada 2020 r.
Rok 2020 Sejm ogłosił rokiem św. Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy jego urodzin (1920-2020). Dlatego w trakcie tegorocznych Opiek postaramy się bliżej przyjrzeć relacji św. Jana Pawła II z Najświętszą Maryją Panną i temu, jaką rolę Matka Boża odegrała w życiu Papieża.
Szczegółowe informacje w książeczce i w programie.
Więcej informacji na temat Opiek i zasad zachowania się w czasie kwarantanny jest na stronie https://ausrosvartai.lt/pl/aktualne/.