Arkivysk. G. Grušas: Švč. Sakramentas yra ne simbolis, o realus Kristaus buvimas tarp mūsų

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo, Devintinių, šventė birželio 7 d. Vilniuje buvo paminėta iškilmingomis šv. Mišiomis ir Dievo Kūno procesija miesto gatvėmis iš Vilniaus Arkikatedros į Aušros Vartus.

Šv. Mišioms Arkikatedroje bazilikoje vadovavo arkivysk. Gintaras Grušas. Koncelebravo vysk. Arūnas Poniškaitis, Katedros bei kitų Vilniaus parapijų kunigai. Arkivyskupas gausiai susirinkusius tikinčiuosius pamokslo metu kvietė iš naujo atrasti ir gyventi Dievo meilės slėpiniu, apreiškiamu mums per Eucharistijos sakramentą. „Nuo pirmųjų krikščionių iki dabar šio didžio slėpinio esmė ir galia yra tai, jog Jėzus tikrai yra mūsų tarpe Kūnu ir Krauju,“ – kalbėjo arkivyskupas. Jis priminė, jog viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė yra Eucharistija bei paragino nepasiduoti pagundai laikyti Švč. Sakramentą tik simboliu ar priminimu, o ne realiu ir dabartiniu Kristaus buvimu tarp mūsų.

Atkreipdamas dėmesį, jog šiais metais sutapo Devintinių ir Tėvo dienos šventės, arkivyskupas priminė, kad kiekviena tėvystė kyla iš Dangiškojo Tėvo, o per Kristaus auką mes įgyjame ne tik glaudų asmeninį santykį su Kristumi, bet ir asmeninį santykį su mūsų Tėvu Danguje. Už visas šias dovanas dėkoti arkivysk. G. Grušas kvietė jungiantis į Švč. Sakramento procesiją po šv. Mišių.  Ši procesija, anot Arkivyskupo, turi tapti proga ne tik melstis už mūsų miestą ir šalį, bet ir liudyti, jog šiandien gyvas ir tarp mūsų pasiliekantis Kristus laukia kiekvieno Jo dar netikinčiojo atsivertimo.

Liudyti miestui Gyvąjį Kristų, pasiliekantį Švč. Sakramente, į procesiją jungėsi miesto parapijų tikintieji su bažnytinėmis vėliavomis, katalikiškų organizacijų nariai, patarnautojai, adorantės, vaikai, šiais metais priėmę Pirmąją Komuniją, šeimos ir pašvęstojo gyvenimo atstovai. Procesija ėjo jau tradiciniu Vilniaus miestui keliu nuo Vilniaus Arkikatedros iki Aušros Vartų, kur gausią maldininkų minią Švč. Sakramentu palaimino arkivysk. Gintaras Grušas.

Devintinės visame pasaulyje iškilmingai minimos jau daugiau nei 750 metų, nuo popiežiaus Urbono IV paraginimo po Sekminių oktavos švęsti „Festum Corporis“ (Kūno šventę), džiugiai ir iškilmingai išpažįstant Kristaus buvimą Eucharistijos sakramente.

Birželio 7 d. Devintinių procesijos nuotraukas galite rasti bernardinai.lt.