Šimtmečio proga Bažnyčia iškilmingai patikės Lietuvą Dievo Motinos globai

Švenčiant Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį, šių metų vasario 11 d. 12 val. Lietuvos vyskupai kartu su tikinčiaisiais Trakuose iškilmingai pašvęs Lietuvą Dievo Motinos Marijos globai. Iškilmingų šv. Mišių metu bus perskaityta malda, kuria Marijos globai bus patikėti Lietuvos vaikai, jaunimas, šeimos, dirbantieji, ligoniai, seneliai ir visa šių dienų Lietuva.

„Artėjant Vasario 16-ajai, kai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų Jubiliejų, Marijos globai patikime Lietuvos dabartį ir ateitį, su dėkingumu atmindami visus, kurių dėka ją turime“, – rašoma Lietuvos vyskupų laiške.

Toks iškilmingomis progomis atliekamas globos ir užtarimo prašymas Katalikų Bažnyčioje yra vadinamas Paaukojimo aktu. Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai aktą skaitys ne tik susirinkusieji Trakuose, bet visi tą dieną Lietuvos bažnyčiose besimelsiantys katalikai. Į šią maldą jungsis ir lietuvių bendruomenės visame pasaulyje.

Iškilmingam veiksmui Trakai pasirinkti ne atsitiktinai. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje yra gerbiamas garsus Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas, kuris prieš 300 metų buvo vainikuotas popiežiaus atsiųstomis karūnomis.

Minint karūnavimo jubiliejų Lietuvos vyskupai yra paskelbę 2018-uosius Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metais, o Lietuvos Respublikos Seimas – Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais.

Pamaldumas Marijai Lietuvoje gyvas nuo seno. Kasmet tūkstančiai žmonių vyksta į atlaidus Šiluvoje, Aušros Vartuose, Trakuose, Krekenavoje, Žemaičių Kalvarijoje ir Pivašiūnuose, kur gerbiami garsūs Marijos paveikslai.

Carinės priespaudos metais ir sovietmečiu pamaldumas Marijai palaikė Lietuvos žmonių viltį vieną dieną sulaukti Tėvynės laisvės ir teisingumo. Marijos globos prašydavo sovietiniuose lageriuose kalintys politiniai kaliniai ir tremtiniai.

Prieš dvidešimt penkerius metus lankydamasis Lietuvoje popiežius Jonas Paulius II pavadino Mariją „visų lietuvių Motina“ ir „šios Tavęs besišaukiančios ir Tave mylinčios Tautos Žvaigžde“.

Lietuvių pamaldumą Marijai minėjo ir praėjusį mėnesį Lietuvoje apsilankęs Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris. Sausio 13-osios Mišiose Vilniaus Katedroje jis sakė: „Žinau, kad sausio 13-osios naktį budėti susirinkę žmonės kartu meldėsi, giedojo giesmes Dievo Motinai, Lietuvos Globėjai.“

Iškilmingas Mišias iš Trakų bazilikos 12 val. tiesiogiai transliuos LRT Televizija ir Marijos radijas.

 

Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai maldos tekstas