Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Melchiora Józefa Fordona

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Melchiora Józefa Fordona
Wszechmogący, wieczny Boże, który jesteś źródłem wszelkiej świętości i Ojcem nieskończonej dobroci, wysłuchaj naszą pokorną modlitwę i spraw, aby Twój sługa o. Melchior Fordon, przykład Twojej niewysłowionej dobroci i łagodności, wierny uczeń Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naśladowca św. Franciszka, Biedaczyny z Asyżu, dostąpił chwały Twoich ołtarzy i stał się dla nas pośrednikiem Twego wielkiego miłosierdzia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu (3 razy).
IMPRIMATUR
+ Arūnas Poniškaitis
Vicarius generalis
Nr. S-72, Vilnae, die 8 Martii AD 2016
 O otrzymanych łaskach prosimy poinformować klasztor franciszkański (OFM Conv.) w Wilnie.
Józef Jakub Fordon urodził się 5 sierpnia 1862 r. w Grodnie. 2 sierpnia 1887 r. w Kownie przyjął święcenia kapłańskie. Był proboszczem w Strubnicy, Dąbrowie Białostockiej, Grodnie i w Wilnie w parafii Wszystkich Świętych. Był inicjatorem budowy kościołów w Rudominie, Porudominie i kościoła Najświętszego Serca Jezusa w Wilnie. Wybudował kościół w Białej Wace. W 1910 r. wstąpił do Zakonu Franciszkanów (OFM Conv.), przyjmując imię Melchior. 14 lipca 1911 r. przyjął śluby zakonne. W czasie I wojny światowej służył w franciszkańskim kościele w Grodnie. Uratował od kary śmierci strażaków, wśród których byli katolicy, prawosławni i Żydzi. Od maja 1920 do listopada 1921 r. był przełożonym w klasztorze franciszkańskim w Wilnie. Od 1922 do 1927 był doradcą i spowiednikiem św. Maksymiliana Marii Kolbego i jego współpracowników w wydawnictwie Rycerza Niepokalanej. Zmarł 2 marca 1927 r. w opinii świętości. O. Melchior Fordon w swoim życiu odznaczał się niezwykłą pokorą, franciszkańską prostotą, miłością do ubogich. Zakładał katolickie organizacje robotnicze, III Zakon św. Franciszka, Bractwa Trzeźwości, Żywy Różaniec oraz założył Stowarzyszenie Służek Maryi. Potajemnie spełniał posługę kapłańską dla różnych zgromadzeń zakonnych i dla grekokatolików. Był znanym spowiednikiem oraz kaznodzieją. 30 czerwca 1997 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny o.  Melchiora Fordona.