Litwę i Polskę połączył kolejny błogosławiony – Michał Giedroyć

Dnia 22 czerwca 2019 r. w Widzieniszkach, w rejonie malackim, około 80 kilometrów od Wilna, w stolicy Litwy, odbyła się ceremonia dziękczynna za beatyfikację urodzonego na Litwie Michała Giedroycia. W przeddzień Zielonych Świątek podobna uroczystość dziękczynna miała miejsce w Krakowie. Michał Giedroyć został ogłoszony błogosławionym 7 listopada 2018 r. To radosna nowina dla Litwy, która jest ojczyzną błogosławionego oraz dla Polski, gdzie spoczywają doczesne szczątki błogosławionego.
Na uroczystość przybyło wielu gości, pielgrzymów nie tylko z Litwy i Polski, ale także z innych państw. Mszy świętej przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy arcybiskup Gintaras Grušas, wspólnie modlił się również Jonas Ivanauskas, biskup diecezji w Koszedarach, gdzie znajdują się Widzieniszki. Mszę świętą koncelebrował metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita białostocki Tadeusz Wojda, biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, biskup diecezjalny ełcki Jerzy Mazur, przewodniczący Konferencji Episkopatu na Łotwie biskup diecezjalny lipawski Viktors Stulpins, biskup grodzieński (Białoruś) Aleksandr Kaszkiewicz, inni biskupi na Litwie. 
W Widzieniszkach ludzie gromadzili się od rana, modlili się na placu przed kościołem, uczyli pieśni powstałych ku czci Błogosławionego Michała, słuchali katechezy o samym błogosławionym Michale Giedroyciu. Na początku Mszy w procesji przyniesione zostały relikwie błogosławionego. Wniesiono je do Kościoła i tu też pozostaną, aby w przyszłości wierni odwiedzający Widzieniszki mogli się przed nimi modlić i prosić Michała o wstawiennictwo. 
„Tutaj, w rodzinnych stronach błogosławionego Michała, jak i w Krakowie, biskupi z Litwy i Polski, wierni z obu narodów, dla których błogosławiony Michał jest kimś bardzo ważnym, wznosimy nasze wspólne modły, dziękując jednocześnie Bogu. Nasze narody łączy wiara w Chrystusa, radosne i bolesne doświadczenia, ucisk związany z utratą wolności, prześladowania z powodu wiary. Łączą tak ważni dla naszych wiernych święci; łączą wzajemne czysto ludzkie, przyjacielskie relacje. Bóg poprzez Kościół błogosławi szczególny związek Litwy i Polski, darowując jeszcze jednego błogosławionego, wyciskając tym samym pieczęć duchową. Módlmy się, aby za wstawiennictwem błogosławionego Michała Giedroycia, nasze kraje kontynuowały wspólną drogę pielgrzymstwa, a każdy z nas odnalazł w sobie pokorę serca, której nauczał błogosławiony brat Michał“, –mówił podczas homilii arcybiskup Gintaras Grušas.
Równo dwa lata po uroczystości beatyfikacyjnej Teofila Matulionisa na placu Katedralnym w Wilnie odprawiana jest Msza święta dziękczynna za dar beatyfikacji Michała Giedroycia. Błogosławiony Teofil i błogosławiony brat Michał są Litwinami, których w ostatnich latach papież Franciszek darował jako patronów w niebie, dbających o swoich rodaków z Litwy i Polski.