List z okazji świąt Bożego Narodzenia

Drodzy Wierni,
Boże Narodzenie w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia jest szczególnym czasem łaski. Chrystus, przychodząc na świat jako niemowlę, wcielone Miłosierdzie, jest darem przewyższającym jakiekolwiek ludzkie pragnienie. Bóg przychodzi z miłości do człowieka, a nie z powodu jego zasług, władzy czy mocy. W tym czasie Bóg pragnie do nas przemówić, zdjąć z naszych ramion ciężar braku miłości. Prorok Izajasz głosi słowa Pana: „Gdy nadejdzie czas (…) łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą“ (Iz 49, 8).
W dziejach Kościoła, tak jak i w życiu każdego z nas, doświadczamy szczególnych dotknięć Boga. Dzisiaj myślimy o narodzinach Dzieciątka Jezus, o przyjściu wcielonego Miłosierdzia do naszej codzienności. W nadchodzącym roku szczególnie skierujmy uwagę na Jezusa Chrystusa, rozważajmy Jego naukę i podstawowe wydarzenia Jego życia. Miłosierdzie jest najbardziej objawione w Jezusowej śmierci i zmartwychwstaniu, i w Zesłaniu Ducha Świętego. Rozpoznajmy te cenne Boże dotknięcia, kontemplujmy je i przyjmijmy. Przystąpmy do Sakramentu Pojednania, byśmy częściej doświadczali objęcia Bożej miłości.
Darów miłosierdzia doświadczamy w codziennym naśladowaniu Chrystusa. Gdy nasza uwaga jest skupiona na Nim – wszystkie niepokoje są do pokonania. Dar wewnętrznego pokoju zachęca do gorliwego spełniania uczynków miłosierdzia: samotnego sąsiada odwiedzić, smutnego pocieszyć, podróżującego przyjąć …
Mieszkająca w Wilnie święta siostra Faustyna ciągle pragnęła robić więcej dla Boga. Patrząc na Chrystusa w obrazie namalowanym według wizji świętej Siostry, pozwólmy, by do zmierzchów codzienności wkroczyło prawdziwe Światło – wszystko przemieniające Miłosierdzie.
Wszechmogący Bóg narodzony jako słabe Niemowlątko jest wyzwaniem dla Narodu Bożego, który pragnie potężnego Króla. Delikatność Nowonarodzonego ujawnia, jak łagodne jest Boże Miłosierdzie. A mianowicie przez Miłosierdzie objawia się Wszechmoc Boga. On, jak Miłosierny Ojciec, obejmuje powracającego marnotrawnego pokutujące syna i ubiera go w świąteczne szaty. Jezus zaprasza każdego człowieka być miłosiernym jak Ojciec, który daje swego Syna, a wraz z nim daruje wszystko.
Przez Wcielenie Bóg, jakoby mówi: z miłości do ciebie stałem się człowiekiem, we wszystkim podobnym do ciebie, ażebym w tobie odnowił swoje podobieństwo. Zaufaj, odpowiedz, chodźmy razem budować Królestwo miłości i pokoju.
Pan zaprasza do przyjęcia Jego nieskończonej miłości i dzielenia się nią z innymi. Kiedy kochamy i jesteśmy miłosierni – w sercu mieszka Bóg i Jego pokój. Wsłuchajmy się w słowa pieśni anielskiej z bożenarodzeniowej nocy: „Pokój ludziom Jego upodobania“.
Niech łaska, miłosierdzie i pokój Boga będą z wami w te Święta Bożego Narodzenia i przez cały Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.
 
+ Gintaras GRUŠAS
Arcybiskup Metropolita wileński
 
+ Arūnas PONIŠKAITIS
Biskup pomocniczy
 
Boże Narodzenie, Rok 2015