List z okazji niedzieli Słowa Bożego

W ogłoszonym 30 września 2019 r. Liście Apostolskim Aperuit illis papież Franciszek ustanowił, że III niedziela zwykła roku liturgicznego (w tym roku – 26 stycznia) będzie obchodzona w Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ojciec Święty poświęca tę niedzielę: „celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego“ (Aperuit illis, 3).
Słowu Bożemu wyznacza się szczególne miejsce w celebrowaniu liturgii. W obrządku liturgicznym czytaniu Pisma Świętego towarzyszy należna podniosłość, aby zgromadzona wspólnota rzeczywiście odczuła, że głosi się tu Słowo Boże i za pomocą widocznych znaków zewnętrznych poświadczyła, jakim szacunkiem darzy to Słowo. Z tego powodu w Niedzielę Słowa Bożego we wszystkich kościołach naszego kraju Eucharystia rozpocznie się procesją, podczas której będzie niesiona księga Ewangelii. Przyniesiona do ołtarza zostanie złożona na specjalnie przyozdobionym pulpicie jako widoczny znak, świadczący o doniosłości Słowa Bożego dla naszej wiary.
Słuchanie Słowa Bożego w czasie mszy jest niewystarczające, powinniśmy stale czytać je osobiście. Niech Pismo Święte będzie nie tylko książką obecną w domach wiernych, lecz również czytaną i rozważaną, którą się modlimy. Droga Słowa do serca człowieka jest naprawdę długa, a w swoim chrześcijańskim życiu nie zawsze traktujemy Słowo Boże jak prawdziwy fundament naszego życia. Papież Franciszek zachęca, aby nie lękać się wyzwań i rozważyć znaczenie słowa Bożego w codziennym życiu: „Gorycz jest często oferowana, aby sprawdzić, jak trudno jest nam żyć w sposób spójny ze Słowem lub doświadczyć Jego odrzucenia, gdy uważa się, iż nie nadaje Ono już sensu życiu. Dlatego konieczne jest, aby nigdy nie przyzwyczajać się do Słowa Bożego, ale karmić się Nim, by coraz głębiej odkrywać i przeżywać naszą relację z Bogiem i braćmi.“ (Aperuit illis, 12).
Niech Niedziela Słowa Bożego będzie dla wiernych zachętą, aby wspólnie się modlić i rozważać Słowo Boże w działających przy parafiach kółkach biblijnych, różnych stowarzyszeniach i organizacjach kościelnych. Osobista i wspólnotowa lektura Pisma Świętego (lot. lectio divina) pomaga nie tylko z pożytkiem przygotować się do liturgii, lecz również odkryć wolę Bożą w swoim życiu, dlatego niezwykle ważne jest codzienne czytanie Pisma Świętego, wnikanie w mądrość jego słowa i modlitwa nim. Usłuchajmy zachęty papieża, aby codziennie, a nie tylko raz do roku poświęcać czas na czytanie Pisma Świętego. W naszym kraju mamy bogactwo inicjatyw, które pozwalają wierzącym na coraz większy dostęp do Pisma Świętego. Istnieje wiele możliwości bliższego zapoznania się z Pismem Świętym – są to zarówno książki, strony internetowe, jak i działające w parafiach kółka biblijne. Niech w żadnej rodzinie nie zabraknie Pisma Świętego, a w parafiach – wspólnoty, która razem czyta Pismo Święte.
Podczas słuchania Słowa Bożego powstaje sam Kościół, a jego zadaniem jest krzewienie i głoszenie tego Słowa w świecie. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiarny wysiłek głoszenia Słowa Bożego w różnych dziedzinach życia codziennego – w pracy, w sferze publicznej, w rodzinie. Przypisywane Św. Franciszkowi z Asyżu powiedzenie „głoście Ewangelię, jeśli trzeba, także słowami“ zachęca, aby słuchając Słowa Bożego, przede wszystkim głosić Ewangelię codziennym życiem i świadomymi wyborami chrześcijańskimi. Ojciec Święty na zakończenie Listu Apostolskiego Aperuit illis przywołuje myśl św. Augustyna, który studiował Pismo Święte i nauczał go, o tym, że na drodze głoszenia Ewangelii spotyka nas błogosławieństwo, jeżeli podobnie jak Maryja zaufamy, że Słowo Boże spełni się w naszym życiu i przez nas: „Żaden biedny człowiek nie jest błogosławiony, ponieważ jest biedny. Staje się nim, jeśli, podobnie jak Maryja, wierzy w wypełnienie się Słowa Bożego. To jakby powiedzieć: Maryja, która jest nazywana błogosławioną, jest błogosławiona właśnie z tego powodu, że strzeże Słowa Boga, a nie dlatego, że w niej Słowo stało się ciałem i zamieszkało miedzy nami“ (por. Aperuit illis, 15). Dlatego idąc za przykładem Najświętszej Maryi Panny i innych świętych, poddajmy się działaniu Ducha Świętego, abyśmy zawsze pierwszeństwo oddawali Słowu Bożemu i kierowali się nim.
Biskupi Litwy
Wilno, 24 stycznia 2020 r.