Lietuvos vyskupų posėdyje – dėmesys popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje

2018 m. rugpjūčio 30 dieną Liškiavoje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdį pradėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Jis pakvietė posėdžio dalyvius pasimelsti Lietuvos paaukojimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, Nekaltajai Širdžiai malda, ženklinančia šiuos jubiliejinius metus. Kaip visada, vyskupai meldėsi ir už Šventąjį Tėvą, prašydami Viešpaties malonių jo tarnystei.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė apaštališkasis nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana. Jis pasveikino susirinkusiuosius ir pristatė jiems naująjį Apaštališkosios nunciatūros sekretorių kun. Christopherį T. Washingtoną, kilusį iš Skrantono vyskupijos (Pensilvanijos valstija, JAV), prieš tai dirbusį Apaštališkojoje nunciatūroje Bolivijoje. Po šio pristatymo apaštališkasis nuncijus savo kalboje susitelkė ties įvairiais netrukus įvyksiančio Popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą aspektais.

Rengiantis rugsėjo 22–23 d. įvyksiančiai Popiežiaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą, Pasirengimo Popiežiaus vizitui komiteto generalinis sekretorius br. kun. S. Rumšas pristatė susirinkusiesiems įvairius praktinius ir organizacinius pasirengimo šiam vizitui aspektus. Svarstyti vizito programos, Lietuvos vyskupų dalyvavimo vizito renginiuose, svečių priėmimo, kiti šio neeilinio įvykio praktiniai ir organizaciniai klausimai. Siekiant geriau dvasiškai pasirengti Šventojo Tėvo vizitui, nutarta, kad Lietuvos miestų bažnyčiose ir rektoratuose rugsėjo 21 d. išpažinčių bus klausoma nuo 15 iki 22 val., o kitose bažnyčiose – tomis valandomis, kurios bus nustatytos ir iš anksto paskelbtos.

Neseniai vyskupo konsekraciją priėmusiam Kauno arkivyskupijos vyskupui augziliarui teol. dr. A. Jurevičiui LVK nariai patikėjo pirmąsias pareigas: nuo šiol vysk. Algirdas yra atsakingas už Bažnyčios mokymo (doktrinos) klausimus. Kaip LVK atstovas vysk. A. Jurevičius vyks į Berlyne 2018 m. rugsėjo 26–27 d. vyksiantį XXII Renovabis kongresą.

Posėdyje vyskupai taip pat aptarė kai kuriuos Lietuvos vyskupų konferencijos kasmetiniame leidinyje Katalikų žinynas skelbiamos informacijos aspektus. Svarstyti Bažnyčios indėlio į kovą su prekyba žmonėmis, sakramentų teikimo ir su tuo susijusios katechezės klausimai.

2018 m. liepos pabaigoje didžiuliam potvyniui nusiaubus Indijos Keralos valstiją, šiam savo gausiomis katalikų bendruomenėmis garsėjančiam Azijos regionui padaryta didžiulė žala: žuvo 445 žmonės, beveik 300 000 valstijos gyventojų evakuota, sugriauta daugybė namų, suardyta infrastruktūra. Lietuvos vyskupai kviečia padėti nukentėjusiesiems malda ir konkrečiu artimo meilės gestu: Lietuvos Caritas netrukus paskelbs sąskaitos, į kurią bus galima pervesti aukas nelaimės ištiktiesiems Keraloje, numerį.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2018 m. lapkričio 19–21 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas