Carito kvietimas skirti vieną valandą savo laiko

Mieli Bičiuliai, dalijamės su Jumis Vilniaus Carito laišku:
Kreipiamės į Jus su kvietimu įsijungti į Vilniaus arkivyskupijos Carito organizuojamą Kalėdų akciją „Benamio prakartėlė + C + M + B + 2018“.
Akcija skirta paremti Carito Laikiniesiems namams, kuriuose vienu metu prieglobstį gali rasti 70 žmonių. Laikinieji namai išlaikomi iš projektinių lėšų ir geradarių aukų.
Kalėdų akcijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į benamystės žaizdą ir kviesti konkrečiu veiksmu prisidėti prie laikino prieglobsčio sąlygų gerinimo: langų pakeitimo (tokiam tikslui labai sunku surasti paramą).
Aukoms rinkti ieškome savanorių, tad kreipiamės į Jus ir Jūsų bendruomenę ir prašome išplatinti šį kvietimą visiems bičiuliams, parapijos bendruomenės nariams: telkiame savanorių komandą ir prašome atsiliepti į šį laišką iki lapkričio 20 dienos.

Savanorių veikla:
akcijos laikotarpiu (2017 12 03–2018 01 06) už auką platinti Carito žvakes ir „Laikinųjų namų“ gyventojų dirbinius prie Benamio prakartėlės (lauke) – per dieną ne ilgiau kaip vieną valandą vienam žmogui. Konkretus laikas ir dažnis dar derinami, bet jau aišku, kad tai bus ne darbo metu ir ne kiekvieną dieną.

Pridedame „Benamio prakartėlės“ aprašymą. Jei turite klausimų, skambinkite drąsiai tel. 8 620 12 223, el.p.  daiva.kaneviciene@vilnius.caritas.lt (Daiva).

Laukiame Jūsų!
Prakartėlės organizacinė komanda: kun. Mozė, Sigita, Daiva, Violeta, Justina, Audra, Egita, Edita, Vladas.

 

BENAMIO PRAKARTĖLĖ

Prakartėlė – Šv. Rašte aprašyto kūdikėlio Jėzaus gimimo istorijos inscenizacija, nuo XIII a. tapusi Kalėdų simboliu. Tradicinėje prakartėlėje vaizduojami Kūdikėlio motina Švč. Mergelė Marija, globėjas šv. Juozapas, šalia buvę gyvuliai, užgimusio Mesijo atskubėję pagarbinti piemenys ir trys išminčiai. Pagrindinis prakartėlės  akcentas – tvartelis ir ėdžios, kuriose buvo paguldytas ką tik gimęs Dievo Sūnus, nes jam neatsirado tinkamesnės vietos mieste.

Benamio prakartėlė – tai bandymas įsivaizduoti Dievo Sūnaus gimimą šių dienų pasaulyje ir atkreipti  miesto gyventojų ir svečių dėmesį į aktualią Kristaus gimimo interpretaciją, skatinti pastebėti socialinio skurdo realybę ir prisidėti prie pagalbos stokojantiems prieglobsčio.

Prakartėlės + C + M + B + 2018 simbolika

+ C + M + B + Trijų išminčių, aplankiusių gimusį Mesiją, vardų lotyniškoji santrumpa: Kasparas, Melchioras ir Baltazaras, užrašoma virš durų staktų, kartu nurodant švenčiamų Naujųjų Metų skaitmenis. Pašventinta kreida užrašytos raidės nurodo ir lotyniško maldavimo Christus Mansionem Benedicat (Tepalaimina Kristus šią buveinę) sutrumpinimą.

Idėjos autorių pasirinktas pavadinimas išreiškia akcijos raktinius žodžius: Caritas + Miestas + Benamiai + 2018

Metalinis konteineris – tvartelio prototipas, oriam gyvenimui netinkamos vietos simbolis, reiškiantis komfortiško, patogaus, pritaikyto gyventi būsto priešingybę.
Panaudotos padangos – ėdžių prototipas, vartotojų kultūros atliekų simbolis, reiškiantis jaukios naujagimio lovytės priešingybę.
Šv. Raštas – Žmogumi tapusio Dievo simbolis. Parinkta ištrauka – Evangelijos pagal Joną prologas, skelbiantis Dievo įsikūnijimą.
Tepalo statinės – laužo prototipas, reiškiantis abejingumą bendraujant, šeimose esančios meilės ir bendrystės priešingybę.
Benamių portretai – piemenų prototipas, labiausiai visuomenės apleistų ir socialiai už jos ribų gyvenančių asmenų simbolis, visuomenės „grietinėlės“ ir atskirų suinteresuotų grupių, nesirūpinančių visuomenės bendruoju gėriu, priešingybė.
Miegmaišiai, skudurai – piemenėlių atributai, svarbiausi benamių daiktai, reiškiantys kasdieniame gyvenime ir buityje naudojamų daiktų svarbos ir gausos priešingybę.

Graffiti užrašai ir Šv. Rašto ištraukos byloja apie Mesijo pranašystes ir Jo gimimo istoriją. Graffiti užrašai – tai aktuali protesto priemonė, skatinanti atkreipti dėmesį į gyvenimą gatvėse, lūšnynuose, sąvartynuose. Tai miesčionišką pasitenkinimą ir nenorą įsiklausyti į kitų žmonių būtiniausius poreikius kritikos išraiška.
Trys karaliai arba išminčiai (Kasparas, Baltazaras, Melchioras) – Dievo ieškančiųjų, prakartėlę aplankančiųjų simbolis, reiškiantis sėslaus, uždaro, niekuo nesidominčio žmogaus priešingybę. Prakartėlėje jų nėra, nes tai – Jūs…
Idėjos autorius: Vilniaus arkivyskupijos Caritas – Katalikų Bažnyčios misiją įgyvendinanti organizacija, telkianti geros valios žmones pagalbai atskirtį išgyvenantiems asmenims.

Kontaktams: Daiva Kanevičienė, tel. 8 620 12 223, el.p.  daiva.kaneviciene@vilnius.caritas.lt