Kongres (łac. spotkanie, zebranie)

Dlaczego Kościół organizuje tak duże spotkania? Czy nie wystarczy dzielić się wiarą w swojej parafii?

Ogłoszony przez papieża Nazdwyczajny Jubileusz stanowi zachętę dla całego Kościołą do wspólnego przeżywania i dzielenia się wiarą.
Biskupi Litwi napisali: „Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Kongresie Miłosierdzia, który odbędzie się w dn. 6-8 maja 2016 roku w Wilnie. Wzmocnimy więź z Chrystusem, wspólnie będziemy zgłębiać tajemnicę miłosierdzia Bożego, publicznie wyznamy wiarę i będziemy dzielić się z innymi tą radością, która wynika z faktu, że należymy do Jezusa Chrystusa, w którym dla nas obficie wylało się miłosierdzie Boże”.
Gdy zbieramy się w tak licznej grupie, możemy doświadczyć, co znaczy być Ludem Bożym. Wiara łączy wiele różnych osób, gdyż Duch Święty udziela nam daru jedności, pozwala doświadczyć jednego Ciała Chrystusa. Wszystko to wzmacnia naszą wiarę, zachęca do podążania za Jezusem, obdarza radością i pozostawia przeogromne wrażenie – osobliwą pieczęć na drodze naszej wiary.

Jaki jest najważniejszy cel takiego spotkania? Czy chodzi o to, by po prostu spotkać się?

Kościół osiąga własne cele, gdy sprawuje z wiarą liturgię, głosi ją w życiu oraz kiedy służy. Ten Jubileusz Miłosierdzia zaprasza nas wszystkich do przyjęcia i dzielenia się miłosierdziem, do bycia „miłosiernymi jak Ojciec”. Po to, by być świadkami, musimy poznać miłosiernego Ojca, przyjąć Jego miłość, a także bliskość Jego miłosierdzia. Bardzo ważne jest, jaką miłość głosimy, jakim obrazem Boga jesteśmy. Bez Kościoła ryzykujemy stworzyć Boga na swój własny obraz.
ŚWIĘTO KOŚCIOŁA-WSPÓLNOTY. Oczywiście, najprościej i najwygodniej jest zadbać przede wszystkim o siebie czy swoją rodzinę. Jednakże odpowiedzią na takie zaproszenie do doświadczania żywego Kościoła będzie uczestnictwo w wydarzeniu razem ze wspólnotą, do której należymy. Sama tajemnica Trójcy Świętej przypomina nam, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boskiej wspólności, dlatego też nie możemy samorealizować się ani też zbawić siebie samych w pojedynkę. Nawet jeżeli wasza wspólnota nie ma zwyczaju organizować wspólnych wyjazdów, zachęcamy was do tego. W tym Jubileuszowym roku, w którym doświadczenie pielgrzymowania jest bardzo ważne, zgromadźcie się w zorganizowaną grupę, udajcie się we wspólną podróż i pozwólcie wspólnemu doświadczeniu wiary przybliżyć was do siebie nawzajem, połączyć w jedną rodzinę Dzieci Bożych.
WĘDRÓWKA KU WIERZE. Jeżeli pragniemy spotkania z Bożą łaską, musimy przede wszystkim otworzyć się na nią za pośrednictwem pracy wewnętrznej, duchowej wędrówki. Powinniśmy przygotować nasze serca na to spotkanie. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jest czasem łaski, więc spróbujmy zrozumieć, do czego Boża łaska nas zaprasza. Te informatory będą również stanowiły pewną formę pomocy w przygotowaniach do wędrówki oraz święta wiary.
POMOC POTRZEBUJĄCYM. Papież Franciszek zaprasza nas wszystkich żyć miłosierdziem już dziś. Przyjmując zaproszenie biskupów Litwy do uczestnictwa w Kongresie Miłosierdzia pomyślmy również o tych osobach, dla których takie uczestnictwo w danym wydarzeniu nie jest możliwe bez naszego wsparcia. Pierwsza wspólnota chrześcijańska głosiła swoją wiarę czyniąc uczynki miłości. Ludzie z ich otoczenia bardzo się temu dziwili: „Spójrzcie, jak oni miłują się wzajemnie“. W Księdze Dziejów Apostolskich jest napisane: „Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.“ Spróbujmy i my świadczyć swoją wiarę poprzez miłość do braci.
Zachęcamy każdą wspólnotę, która ma zamiar przybyć na Kongres Miłosierdzia, do zbiórki ofiar przeznaczonych dla tych członków wspólnoty, którzy nie mogą sobie czy całej swojej rodzinie pozwolić na wyjazd na to święto wiary. Planując podróż, znajdźcie miejsca dla potrzebujących braci i sióstr, ponieważ Bóg na nich również czeka.
 
Jak uczestniczyć w kongresie?

  • Konieczna jest uprzednia rejestracja przez Internet (kongresas.lt) w terminie do 22 kwietnia.
  • Ofiara uczestnika w wysokości od 4 do 14 euro pokrywa minimalne koszty organizacyjne.
  • Ofiara będzie przeznaczona na wydruk książeczki uczestnika oraz mapy, a także na wyżywienie i nocleg. Potwierdzenie rejestracji następuje po dokonaniu przelewu bankowego.
  • Wszystkie wydarzenia są otwarte.

Kongres rozpoczyna się w piątek, 6 maja o 15:00 i kończy się w niedzielę, 8 maja o 15:00. Organizatorzy zadbają o miejsca parkingowe dla autokarów.