Informacija dėl Senųjų Trakų vienuolyno

Šią savaitę Šv. Jono apaštalinės seserys pranešė, kad uždaromas Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako: „Liūdna, kad Šv. Jono apaštalinių seserų vienuolija, stokodama pašauktųjų, nebegali tęsti veiklos Senuosiuose Trakuose. Seserų tarnystė buvo didelė Dievo dovana tiek Senųjų Trakų gyventojams, tiek ir iš kitų vietų atvykstantiems tikintiesiems. Palaikykime malda Šv. Jono apaštalines seseris ypač šiuo sunkumų laikotarpiu“.

Šv. Jono apaštalinių seserų pranešime, pasirodžiusiame gegužės 31 d., sakoma: „Nuo 2020 m. rugsėjo buvo laikinai sustabdyta Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Vienuolyno veikla. Tai įvyko ne dėl pandemijos, bet dėl seserų trūkumo, kurios galėtų tęsti misiją šiame vienuolyne. Ši pertrauka turėjo būti laikina ir Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacija planavo atnaujinti vienuolyno veiklą 2021 metų rugsėjo mėnesį. Vis dėlto po ilgų svarstymų, nuoširdžios maldos ir galimo sprendimo paieškų sesuo Claire de Jésus, generalinė Šv. Jono apaštalinių seserų vyresnioji, turėjo priimti sprendimą uždaryti Senųjų Trakų vienuolyną. Vienuolyno pastatas iki 2021 rugpjūčio pabaigos bus grąžintas Vilniaus arkivyskupijai, kuri spręs dėl jo likimo ateityje.

Puikiai suprantame, kad ši naujiena nuliūdins daugelį asmenų, kurie brangino šią vietą ir seserų veiklą. Šiuo metu Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacija išgyvena sunkumus ir nebeturi užtektinai seserų, kad pajėgtų toliau tęsti misiją Lietuvoje. Norime pabrėžti, kad šis sprendimas buvo priimtas su dideliu liūdesiu ir mes labai apgailestaujame, kad negalėsime Jūsų priimti Senųjų Trakų vienuolyne. Tikimės, kad nors Šv. Jono apaštalinės seserys ir nebegyvens šiame vienuolyne, ši vieta vienu ar kitų būdu išliks dvasinės atgaivos vieta visiems, kurie to ieško.“

Vilniaus arkivyskupija, kuriais priklauso Senųjų Trakų vienuolyno pastatas, aktyviai ieško sprendimų, kad vienuolyno erdvės toliau būtų naudojamos sielovadai ir tikintieji čia galėtų semtis dvasinės atgaivos.