Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-06-05

Mielieji,

Sekmadienį – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė (devintinės) ir minima Tėvo diena. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje po 12.30 val. šv. Mišių vyks Eucharistinė procesija aplink Katedrą.

Vilniaus arkivyskupijoje – trys nauji diakonai. Gegužės 29 dieną arkivyskupas Gintaras Grušas klierikams Aleksandr Romanovski, Edgar Jan Šostak ir Robert Voičan suteikė diakono šventimus.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia kandidatus. Norintys atsiliepti į kunigiškąjį pašaukimą, kviečiami liepos 26–30 d. pristatyti stojimo dokumentus (dokumentų sąrašą rasite čia). Stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 3 d.

Birželis – Švč. Jėzaus Širdies mėnuo. Kviečiame melstis birželines pamaldas bažnyčiose ar namuose.
Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje
Pradedamas tvarkyti Vilniaus Misionierių bažnyčios rytinis bokštas
Informacija dėl Senųjų Trakų vienuolyno
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ konferencijoje – dėmesys į laiko ženklus
Vasaros stovyklos vaikams, jaunimui, šeimoms

Kalendorius:
Birželio 4 d. 20.00 val. Katechezė „Šv. Juozapas: Gyvosios Duonos maitintojas“ (internetu)
Birželio 5 d. 10.00 val. Metinė Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ konferencija (internetu)
Birželio 5 d. 17.00 val. Nuotoliniai maldos su Dievo žodžiu vakarai „Mokinystės keliu“ (palydi ses. Rima CC)
Birželio 6 d. 18.00 val. Jaunimo maldos vakaras Vilniaus šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje
Birželio 8 d. 9.00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupiją ir jos bendradarbius Katedroje
Birželio 9 d. 18.00 val. Šventos Mišios nusikaltimų paliestiems žmonėms
Birželio 10 d. 12.00 val. Festivalio „Vox Organi Cathedralis“ vargonų muzikos koncertas Katedroje
Birželio 11 d. 12.00 val. Mokslinė konferencija tema „Keliavimo paradigmos kaita XXI a.: vartotojai ar piligrimai?“ (internetu)
Birželio 14 d. 18.30 val. Sakralinės muzikos koncertas „Lux Aeterna“ Gedulo ir vilities dienai Bernardinų bažnyčioje
Birželio 18–20 d. Rekolekcijas vyrams „Riteriai su šlepetėmis“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Birželio 18 d. 17.00 val. „Ketveri karo metai Vilniuje. Kunigo istorija“ – ekskursija kun. Alfonsui Lipniūnui atminti

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Edukacinės programos moksleiviams Bažnytinio paveldo muziejuje
Vilniaus Šv. Juozapo mokykla ieško ikimokyklinio ugdymo pedagogų
Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje pradės veikti Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Artumo programa
Caritas kviečia savanoriauti vakcinavimo centruose (Vilniuje – Litexpo)
Socialinis centras „Betanija“ ieško savanorių birželio 8 d. padėti tvarkyti higienos centrą
Bernardinų bažnyčios giedojimo mokykla kviečia 4 – 15 metų vaikus ir jaunuolius (naujais mokslo metais)
Psichologės R. Morkūnienės paskaita apie ligonio slaugą namuose ir savipagalbą slaugančiajam (vaizdo įrašas)
Kunigų seminarijos parengiamojo kurso studentas Mindaugas dalijasi metų įspūdžiais (vaizdo įrašas)
Mokslo metų pabaigos šventė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.