Godziny Mszy św.

Godziny Mszy św.

I-V: 17.30 PL, 18.30 LT
VI: 9.00 PL, 10.00 LT
VII: 9.00 LT, 10.30 PL, 12.00 LT,

I: 18.00 LT
II: 10.00 LT
III: 18.00 LT
IV: 10.00 PL
V: 18.00 LT
VI: 10.00 LT
VII: 10.00 PL, 12.00 LT

I-V: 7.45 UA, 17.30 UA
VI: 9.00 UA, 17.30 UA
VII: 10.00 UA, 17.30 UA

II: 10.00 LT (Paskutinį mėnesio II)

I-V: 17.30 LT, 19.00 PL
VII: 10.00 LT, 11.30 PL, 13.00 PL

I-V: 17.30 LT
VII: 9.00 RU, 10.30 LT, 12.00 LT

II: 18.00 PL
III: 18.00 LT
IV: 18.00 PL
V: 18.00 LT
VI: 12.00 LT-PL
VII: 11.00 LT; 13.00 PL

9-5 mėn.:
II-V: 18.00 LT (koplyčioje)
VII: 11.00 LT, 13.00 LT (studentams)
6-8 mėn:
VII: 11.00 LT

I-VI: 12.00 LT, 18.00 LT
VII: 9.00 LT, 11.00 LT, 16.00 PL, 18.00 LT (jaunimui)

II: 18.30 LT (jaunimui)
III: 18.30 LT
V: 18.30 LT
VI: 11.30 LT
VII: 10.00 LT, 12.00 LT, 18.30 PL

VII: 9.30 LT, 11.00 PL

I-V: 17.00 PL, 18.00 LT
VI: 9.00 PL, 10.00 LT
VII: 10.00 PL, 12.00 LT

I-VI: 15.00 PL, 18.00 PL
VII: 8.00 PL, 9.00 PL (vaikams), 10.30 PL, 12.00 PL (jaunimui), 13.30 PL, 18.00 PL
Neokatechumenato bendruomenei: VI: 19.00 PL

I:18.00 LT
II: 18.00 PL
III: 18.00 LT
IV: 18.00 PL
V: 18.00 LT
VI: 9.00 PL, 10.00 LT
VII: 10.00 LT, 12.00 PL, 14.00 LT (jaunimui)
10-4 mėn.:
I-VI: 16.00 PL
VII: 9.00 PL, 12.00 PL, 16.00 PL
5-9 mėn.:
I-VI: 17.00 PL
VII: 9.00 PL, 12.00 PL, 16.00 PL

I 18.00 LT
II: 18.00 LT
IV: 18.00 LT
V: 10.00 LT
VI: 18.00 LT
VII: 11.00 LT

IV: 10.00 LT
VII: 9.00 LT

VII: 12.45 LT

I-V: 10 LT-PL
VI: 18.00 LT-PL
VII: 11.30 PL, 13.00 LT