Cerkiew grekokatolicka p. w. Trójcy Przenajświętszej

Msze św.:

I-V: 18.00 UA
VI: 10.00 UA (už mirusius), 18.00 UA (pamaldos)
VII: 10.00 UA (rytmetinė malda), 11.00 UA

Otwarty:

I-VII: 9.00-19.00

Dużur księdza:

I-VI: 9.00-19.00
VII: 9.00-19.00

Coordinates of this location not found