Gavėnios rekolekcijos Vilniaus bažnyčiose

DIDYSIS TRIDIENIS IR ŠV VELYKOS VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE >>

 

Rekolekcijos

Gailestingumo jubiliejaus metais popiežius Pranciškus nuolat ragina: „Vėl padarykime centru Sutaikinimo sakramentą, nes jame galime ranka palytėti gailestingumo didybę.“ (Misericordiae Vultus, 17)

Kviečiame dalyvauti gavėnios rekolekcijose ir atlikti velykinę išpažintį, nelaukiant Didžiojo tridienio. Gavėnios rekolekcijos vyks daugelyje Vilniaus bažnyčių, tarp jų:

– Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34) kovo 18 d., penktadienį, 17.30 val. vyks šlovinimo vakaras ir susitaikinimo pamaldos.

– Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos Dievo Apvaizdos bažnyčioje (Gerosios Vilties g. 17) rekolekcijos vyks Šv. Juozapo dieną, kovo mėn. 19 d., šeštadienį. Šv. Mišios bus aukojamos 10.00, 11.30 ir 18.00 val. lietuvių kalba bei 8.30, 13.00 ir 16.30 lenkų kalba.

– Vilniaus akademinė sielovada kviečia universitetų bendruomenės narius, dėstytojus ir studentus, Didįjį antradienį, kovo 22 d., atlikti išpažintį ar užsukti dvasiniam pokalbiui. Mykolo Romerio universiteto Šv. Augustino koplyčioje (Ateities g. 20, Vilnius) nuo 10-17 val. budės kun. Povilas Narijauskas.

– Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje (Maironio g. 8) Susitaikymo pamaldos vyks Didįjį trečiadienį, kovo 23 d., 17.30 val.

– Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje gavėnios rekolekcijos vyks kovo 19 d., šeštadienį, ir kovo 23 d., Didįjį trečiadienį.

     Kovo 19 d., šeštadienio, programa:
16.50 val. Giesmė ir Gailestingumo jubiliejaus malda
17.00 val. Konferencija: „Gailestingumo darbai kūnui: …keleivį priglausti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti, mirusį palaidoti“ – Vilkaviškio katedros klebonas dek. prel. kan. Vytautas Gustaitis
17.30 val. ir 18.30 val. Šv. Mišios
    Kovo 23 d., trečiadienio, programa:
Nuo 16 val. klausoma išpažinčių
17 val. Katechezė apie išpažintį. Vyskupas Arūnas Poniškaitis
17.30 val. ir 18.30 val. Šv. Mišios

– Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje (Antakalnio g. 27) gavėnios rekolekcijos vyks kovo 21-23 d. Išpažinčių bus klausoma po 18.30 val. šv. Mišių. Kovo 22–23 d. rekolekcijas ves t. dr. Tomas Joachimas (šv. Jono brolių generalinis prioras). Išpažinčių taip pat bus klausoma Didįjį penktadienį, kovo 25 d., 17.30-19.30 val. ir Didįjį šeštadienį, kovo 26 d., 16.00-18.00 val.

– Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovė (Dominikonų g. 12) – atvira visą parą. Ne Mišių metu joje vyksta adoracija, nuo 9-17 val. (sekmadieniais – nuo 11.30 val.) klausoma išpažinčių.

 

„Nekalbėk kaip Kainas, kad nuodėmės didesnės už gailestingumą; nesakyk kartu su Judu: išdaviau Dievą. Jis man neatleis. Ryžkis atlikti išpažintį. Nors tavo siela būtų juoda kaip anglis; nors būtų tarsi numirėlis; nors visas pragaras trukdytų ir atkalbinėtų – ryžkis. Kristau Jėzau Išganytojau! Tik Tavo nuopelnai, kančia, mirtis – mūsų, nuodėmingųjų, prieglobstis. Tavo kryžius – gailestingumo ir paguodos šaltinis. Kristus viską atleidžia.“

Pal. Jurgis Matulaitis