Didįjį penktadienį tikintieji aukos nuo karo kenčiantiems krikščionims

Didįjį penktadienį, kovo 25 d., Lietuvos katalikai, kaip ir viso pasaulio tikintieji, prisidės prie pagalbos Artimuosiuose Rytuose gyvenantiems krikščionims.

Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais katalikai aukomis parems ne vien Šventosios Žemės katalikų bendruomenes, bet ir nuo karo kenčiančius Sirijos ir Irako krikščionis, kurie patiria žudynes, pagrobimus, išgyvena išsiskyrimą su artimaisiais ar jų netektį. Taip pat parama bus skiriama pabėgėliams, prisiglaudusiems kaimyninėse šalyse.

Dalis surinktų aukų skiriama Šventosios Žemės pranciškonų kustodijai, kurioje darbuojasi 280 misionierių, ji rūpinasi 55 šventovėmis, 24 parapijomis, 14 mokyklų, 4 našlaičių ir ligonių namais, 6 piligrimų namais, 3 akademiniais institutais, 2 leidyklomis, teikia daugiau kaip 2000 darbo vietų, daugiau kaip 630 vietų pagelbsti sunkumus išgyvenančioms šeimoms, moka 450 metinių stipendijų studentams, padeda 170 neturtingų studentų.

Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri viešu laišku paragino viso pasaulio katalikus per Didžiojo penktadienio rinkliavą dosniai paremti kenčiančius Šventosios Žemės ir visų Artimųjų Rytų tikinčiuosius.

Didžiojo penktadienio aukomis tikintieji tarsi grąžina skolą tiems, kurie iš Šventosios Žemės išėjo į visą pasaulį su tikėjimo žinia, ir tiems, kurie šioje konfliktų kamuojamoje žemėje pasilieka, kad liudytų savo tikėjimą ir saugotų istorines vietas, sudarytų galimybę piligrimams pajusti mūsų Tikėjimo išpažinimo tikrumą. Kardinolas ragina kelionių į Šventąją Žemę metu aplankyti mokyklas ir vietas, kur teikiama pagalba vietiniams krikščionims, išgirsti jų liudijimus. Kiekvienam ten gyvenančiam žmogui reikia mūsų maldos ir konkrečios pagalbos, kad galėtų gydyti žaizdas ir darbuotis dėl taikos.

„Negalime likti abejingi: Dievas nėra abejingas! Dievui rūpi žmonija, Dievas mūsų neapleidžia“, – kardinolas laiške cituoja popiežių Pranciškų.

Kardinolo laiške rašoma, kad Didysis penktadienis yra diena, kai atrodo, kad blogis nugali, nes Nekaltasis miršta ant kryžiaus, ir, regis, kad Šventojoje Žemėje ši diena niekada nesibaigs. Tačiau šios žemės gyventojai išsiilgę šviesos, vilties ir broliškumo, trokšta žvelgti toliau nei juos supanti tikrovė, ir pamatyti dar didesnę – išganymo – tikrovę. Trokšta pro Viešpaties Kryžių išvysti Prisikėlimo šviesą.

Parengta pagal Vatikano radijo informaciją