Popiežius Pranciškus kviečia į maldą už taiką

Pasaulyje augant įtampai ir iškilus grėsmei taikai Ukrainoje, Šventasis Tėvas Pranciškus savo 2022 m. sausio 23 d. Vidudienio maldoje paskelbė ateinantį trečiadienį, sausio 26 dieną, Maldos už taiką diena.

„Nuoširdžiai kreipiuosi į visus geros valios žmones, prašydamas melsti Visagalį Dievą, kad visi politiniai veiksmai ir iniciatyvos tarnautų visuotinei žmonių brolybei, o ne daliniams interesams. Tie, kurie siekia savo tikslų kenkdami kitiems, niekina savo, kaip žmonių, pašaukimą, nes visi esame sukurti kaip broliai. Dėl šios priežasties su susirūpinimu ir atsižvelgdamas į dabartinę įtampą, siūlau ateinantį trečiadienį, sausio 26 d., paskelbti maldos už taiką diena“, – kalbėjo popiežius Pranciškus.

Atsiliepdami į Šventojo Tėvo kvietimą sausio 26 dieną junkimės į maldą už taiką savo parapijose, religinėse bendruomenėse ir šeimose. Visi drauge melskime, kad Viešpats išsaugotų taiką Europos žemyne ir visame pasaulyje, neleistų kilti konfliktams, visada atnešantiems nesuskaičiuojamas kančias ir skausmą, kad visos tautos galėtų gyventi taikoje ir santarvėje. 

Pagal Lietuvos vyskupų konferencijos ir Vatican News informaciją