Dzień modlitw za ofiary przemocy seksualnej

MODLITWA POWSZECHNA

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK A

DZIEŃ MODLITW ZA OFIARY PRZEMOCY SEKSUALNEJ

 K.: Bracia i siostry, ufając naszemu Odkupicielowi Jezusowi Chrystusowi, który jest mocen uleczyć najboleśniejsze rany wewnętrzne i przemienić serca, módlmy się za osoby, które dokonały ciężkich grzechów przemocy i wykorzystania seksualnego, jak też za osoby przez nich skrzywdzone.
Wszyscy: Panie, zmiłuj się nad swoim ludem
P.: Panie, Ty obdarzyłeś nas życiem. Rozwijaj w nas szacunek dla godności ludzkiej, determinację w walce z grzechem i umacniaj dążenie do życia w wolności dzieci Bożych
Wszyscy: Panie, zmiłuj się nad swoim ludem
P.: Panie, Ty zesłałeś Ducha Świętego. Obdarz pocieszeniem i wewnętrznym uzdrowieniem osoby, które doświadczyły wykorzystania seksualnego i ich rodziny, wyzwól ich od rozpaczy.
Wszyscy: Panie, zmiłuj się nad swoim ludem
P.: Panie, Ty nie potępiłeś grzesznicy, ale przywróciłeś jej życie. Pomóż w wyzwoleniu i w powrocie do pełnowartościowego życia kobietom i mężczyznom, wciągniętym w przestępcze sidła prostytucji
Wszyscy: Panie, zmiłuj się nad swoim ludem
P.: Panie, Ty jesteś samym miłosierdziem. Zmiłuj się nad tymi, którzy w rodzinach, w placówkach oświatowych czy w Kościele stosowali przemoc seksualną. Dopomóż im rozpoznać zło, które głęboko zraniło innych i pobudź ich do prawdziwej, serdecznej pokuty.
Wszyscy: Panie, zmiłuj się nad swoim ludem
P.: Panie, Ty cierpiałeś na Krzyżu. Udziel wewnętrznego pokoju i umocnij tych, którzy zostali fałszywie oskarżeni o przestępstwa seksualne, a także ich bliskich
Wszyscy: Panie, zmiłuj się nad swoim ludem
P.: Panie, Ty byłeś kuszony na pustyni. Obdarz wszystkich ludzi łaską zrozumienia, że tylko życie cnotliwe, wierność małżeńska i miłość obdarowująca prowadzi do szczęścia zarówno w doczesności jak i w wieczności
Wszyscy: Panie, zmiłuj się nad swoim ludem
K.: Boże Ojcze, spojrzyj na swój Kościół, przypominający dzisiaj ofiary życia niegodnego, wykorzystania seksualnego i dotknij je swym miłosierdziem. Obmyj jego członków w Sakramencie Pokuty, napełnij życiem Ducha Świętego. Niech z czystym sercem prowadzi ludzkość do radości Ewangelicznej. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Wszyscy: Amen.
 

Wilno, 31 marca 2017 r.

Apel do umiłowanych wiernych

W ten piątą niedzielę Wielkiego Postu nawołujemy do przywołania w pamięci i modlitwy za tych wszystkich, którzy doznali przemocy seksualnej.
Wśród nas są bracia i siostry, którzy zostali zranieni poprzez seksualne wykorzystanie. Jest to doświadczenie cierpienia, którego nie da się zetrzeć przez długie lata. Płciowość jest darem Boga, mającym konkretne przeznaczenie – ma być mocnym i płodnym wyrazem miłości małżeńskiej. Ona otwiera najgłębsze uczucia ludzkie i nosi w sobie tajemnicę życia. Jest to święty dar. Dlatego korzystanie z niego ma być otoczone największym szacunkiem, wrażliwością i ochroną. Dowolna przemoc w sferze seksualności jest przestępstwem przed Bogiem i człowiekiem. Ona narusza świętość płciowości, dlatego jest nadzwyczaj bolesna.
Módlmy się, umiłowani, za naszych braci i siostry, szczególnie za dzieci i młodzież, która doświadczyła cierpienia z powody przemocy w tej dziedzinie. Prośmy Pana, by obdarzył ich łaską uzdrowienia. Ośmielamy się prosić o modlitwę również za sprawców tej przemocy. Potrzebują oni skruchy i nawrócenia, do którgo nawołuje czas Wielkiego Postu. Czuwajmy nad tym, by w naszym społeczeństwie, w otoczeniu naszych rodzin i wspólnot zanikł jakikolwiek rodzaj wykorzystywania osoby ludzkiej. W naszej Ojczyźnie jest wielu szlachetnych ludzi, którzy modląc się i dbając o szacunek wobec innych, szczególnie najsłabszych, potrafią przezwyciężyć kulturę przemocy. Przecież jesteśmy narzędziami miłości Boga, jak określił wierzących w Chrystusa święty apostoł Paweł: „Jesteście świątynią Boga i […] Duch Boży mieszka w was“ (1 Kor 3, 16).

Biskupi Litwy