Jonas Naujokaitis

Gimimo data: 1983-02-19
Kunigystės šventimų data: 2011-05-14

Pareigos, tarnystės vieta