Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Klebonas  Vitalij Kisel