Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Klebonas  Vitalij Kisel