Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios parapija

Coordinates of this location not found

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Klebonas  Vitalij Kisel