Daugiau nei pusė tūkstančio piligrimų iškeliauja į Fatimą

Vilniaus arkivyskupijos piligrimai ketvirtadienį, spalio 19 d., išvyksta į Lietuvos dieną Fatimoje, Portugalijoje, minėti 100 metų Mergelės Marijos apsireiškimo piemenėliams Fatimoje sukakties.

Šioje Lietuvos dienoje dalyvaus apie 600 organizuotai atvykstančių piligrimų iš Lietuvos, jiems patarnaus apie 50 kunigų, 8 vyskupai. Bus ir savarankiškai atvykstančių piligrimų, dalyvaus Portugalijos lietuvių bendruomenė. Vien Vilniaus arkivyskupija suorganizavo 340-ies keliautojų grupę. Vyriausiajai keliautojai šioje grupėje – beveik 90 metų. Jauniausias piligrimas – dvejų su puse metų amžiaus.

Vilniaus grupės piligrimų lėktuvai spalio 19 d. leisis Porto mieste, 14 val. dalyvaus šv. Mišiose Porto katedroje, pasivaikščios po miestą ir autobusais keliaus į Fatimą bei aplinkinius miestelius, į savo nakvynės vietas.

Spalio 20 d. ryte piligrimai pavieniui ar su grupių vadovais galės susipažinti su Fatimos šventove. 10 val. visi dalyvaus šv. Mišiose Jėzaus Mirties koplyčioje. Programoje numatytas Kryžiaus kelio ėjimas ir piligrimystė į piemenėlių gimtąjį kaimą Alžustrelį. Su daugybe viso pasaulio piligrimų Lietuvos grupė 9 val. vakare Apsireiškimų koplyčioje melsis rožinį, kurio vienas slėpinys bus kalbamas lietuvių kalba. Tradiciškai po rožinio einama procesija su žvakėmis Fatimos šventovės aikštėje. Programa baigsis arti vidurnakčio.

Šeštadienio rytą, spalio 21 d., piligrimai galės aplankyti Batalijos dominikonų vienuolyną. Šis gotikos šedevras įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Numatytas Nazarė miestelio prie vandenyno aplankymas. Sugrįžus į Fatimą šv. Mišios lietuvių kalba vėl vyks Jėzaus Mirties koplyčioje, kalbamas rožinis, žvakių procesija.

Sekmadienis – pagrindinė Lietuvos diena Fatimoje, kai visi Lietuvos piligrimai 10.30 val. susitiks šv. Mišiose. Po šv. Mišių Vilniaus grupės piligrimai autobusais išvyks į kitą garsią piligrimystės vietą – Santjago de Kompostelos miestą Ispanijoje. Pirmadienį piligrimai kartu melsis prie Šv. Jokūbo kapo ir tikimasi, kad turės galimybę pamatyti didžiojo smilkytuvo „šokį“ Šv. Jokūbo katedroje. Grįžimas į Vilnių lėktuvais numatytas iš Santjago de Kompostelos oro uosto vėlyvą pirmadienio vakarą.

Vilniaus grupės dalyviams bus išdalintos piligrimo knygelės, kuriose pateikiama pagrindinė informacija apie kelionę. Dalyviai taip pat gaus skareles ir medžiagines apyrankes su Lietuvos simbolika. Piligrimai gyvens piligrimų namuose, vienuolynuose Fatimoje, Leirijoje, Konstancijoje, Barkinjoje ir Santjago de Komposteloje.

Vilniaus grupės piligrimų kelionę koordinuoja Vilniaus arkivyskupija ir Vilniaus arkivyskupijos piligrimų centras.

 

Apie Fatimoje vykusį apsireiškimą

Švč. Mergelė Marija pasirodė trims vaikams Fatimoje, Portugalijoje, 1917 metais gegužės–spalio mėnesiais kiekvieno mėnesio 13 d., išskyrus rugpjūtį, kai ji pasirodė 19 d. Paskutinįjį kartą jos apsireiškimo metu Cova da Irioje (vietovė šalia Fatimos) buvo susirinkusi 50–70 tūkst. žmonių minia.

Susirinkę žmonės, nors patys nematė Marijos, regėjo keistai danguje besielgiančią saulę, kurios šviesa tapo sidabriška lyg mėnulio ir žmonės galėjo žiūrėti į ją neprisidengę akių: vieni tai apibūdina kaip „šokančią saulę“, kiti kaip staigų saulės artėjimą link žemės, jog net juto baimę, kad įvyks susidūrimas, treti – kaip įvairių spalvų žaismą aplink saulę ir pan. Keistus saulės reiškinius apsireiškimo metu matė ir aplinkinių vietovių žmonės, dirbę įprastus darbus ir nevykę į apsireiškimo vietą.

Nepaaiškinamas saulės elgesys buvo aprašytas sekuliarios, Katalikų Bažnyčiai nepalankios Portugalijos žiniasklaidos, kuri pripažino reiškinį danguje tikrai vykus ir bandė ieškoti jam kokio nors paaiškinimo. Įtikinantis paaiškinimas nebuvo rastas iki šiol ir dėl to, kad neįprastą reginį toje vietovėje matė dešimtys tūkstančių liudininkų.

Apsireiškimuose Marija kvietė melstis už taiką ir karo pabaigą (vyko Pirmasis pasaulinis karas), pataisyti savo gyvenimą, nedaryti nuodėmių, kvietė kiekvieną asmeniškai aukotis už taiką ir nusidėjėlių atsivertimą. Marija pranešė apie Pirmojo pasaulinio karo pabaigą, tačiau įspėjo, kad bus kitas, dar blogesnis karas. Marija taip pat prašė jos Nekaltajai Širdžiai paaukoti Rusiją, kad pasaulyje būtų taika.

Per apsireiškimus Marija ne vieną kartą ragino kasdien kalbėti rožinį, kad pasaulyje būtų taika ir greičiau baigtųsi karas. Marija taip pat kalbėjo apie būsimus Bažnyčios ir Šventojo Tėvo persekiojimus. Vaikams taip pat buvo patikėta žinia, kad daug nusidėjėlių sielų eina į pragarą, nes niekas už jas nesimeldžia.

Pagrindinė Fatimos žinia – kvietimas atsiversti, atgailauti ir melstis už taiką. Liepos 13 d. per apsireiškimą vaikai matė pragaro viziją, taip pat angelą, kuris šaukė: „Atgaila, atgaila, atgaila.“ Visuose apsireiškimuose Marijos patikėta žinia buvo ne informavimas apie tai, kas įvyks ateityje, kiek kvietimas melstis ir atsiversti, atsigręžti į Dievą, kad būtų išvengta karo ir kitų nelaimių.

Daugiau informacijos apie apsireiškimus anglų kalba: fatima.pt/en .