Fatimoje švenčiama Lietuvos diena

Šiandien, spalio 22 d., Portugalijoje, Fatimoje, švenčiama Lietuvos diena. Pagrindinėse šv. Mišiose Švč. Trejybės bazilikoje dalyvavo daugiau nei 600 piligrimų iš Lietuvos bei lietuvių iš kitų šalių. Minint Mergelės Marijos apsireiškimo piemenėliams Fatimoje 100 metų sukaktį, Lietuvos vyskupai pakvietė Lietuvos tikinčiuosius ją švęsti drauge.

Pagrindinėse šv. Mišiose arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo: „Piemenėliams Marija buvo ir motina, ir mokytoja, kurios klausydami jie tapo šventi. Mums Marija taip pat yra motina ir mokytoja, kurią mes mylime, motina ir mokytoja, kuria mes pasitikime, motina ir mokytoja, kurios mes klausomės, motina ir mokytoja, kurios pavyzdžiu mes seksime.“

Nuo ketvirtadienio Fatimoje susirinkusiems piligrimams patarnavo apie 50 kunigų ir 8 vyskupai. Vien Vilniaus arkivyskupija suorganizavo 340-ies keliautojų grupę, kuri ketvirtadienį atvyko į Porto miestą, dalyvavo šv. Mišiose Porto katedroje ir autobusais atvažiavo į Fatimą.

Penktadienį susirinkusieji susipažino su Fatimos šventove, meldėsi šv. Mišiose Jėzaus Mirties koplyčioje, kur šv. Mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Piligrimai ėjo Kryžiaus kelią ir aplankė gimtąjį piemenėlių, regėjusių Mariją, kaimą Alžustrelį.

Penktadienio ir šeštadienio vakarą piligrimai iš Lietuvos ir tikintieji iš viso pasaulio Apsireiškimo koplyčioje meldėsi rožinį, kuris čia skambėjo ir lietuvių kalba. Dalyvavo procesijoje su žvakėmis Fatimos šventovės aikštėje. Procesijos priekyje buvo nešama švč. M. Marijos statula, kurios karūnoje kulka, išimta iš popiežiaus Jono Pauliaus II kūno po pasikėsinimo jį nužudyti.

Šeštadienį dalis piligrimų lankė Nazarė miestelį ir Batalijos dominikonų vienuolyną. Šis gotikos šedevras įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Sugrįžus į Fatimą, šv. Mišioms lietuvių kalba vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Pirmadienį Vilniaus arkivyskupijos piligrimai kartu melsis Santjago de Komposteloje prie Šv. Jokūbo kapo ir tikimasi, kad turės galimybę pamatyti didžiojo smilkytuvo „šokį“ Šv. Jokūbo katedroje. Grįžimas į Vilnių lėktuvais numatytas iš Santjago de Kompostelos oro uosto vėlyvą pirmadienio vakarą.