Błogosławieństwo stołu wielkanocnego

Przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole.
Czyni znak krzyża mówiąc: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Przewodniczący: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego (Łk 24, 36-43).
Z Ewangelii według Świętego Łukasza:
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Następnie jeden z uczestników czyta intencje:
Zwróćmy nasze prośby do Chrystusa Zmartwychwstałego, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy do nieba:
Zmartwychwstały Chryste, obdarzaj nas miłością, harmonią i pokojem. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
Zmartwychwstały Chryste, obdarz zdrowiem wszystkich chorych i daj siłę tym, którzy ich leczą i o nich się troszczą. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
Zmartwychwstały Chryste, obdarz radością tych wszystkich, którzy dziś rano są samotni lub smutni. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
Zmartwychwstały Chryste, obdarz swoimi darami tych, którzy dziś pracują i służą dobru wspólnemu. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
Zmartwychwstały Chryste, otocz swoją miłością tych, za którymi tęsknimy i z którymi nie możemy się dzisiaj spotkać. Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
Zmartwychwstały Chryste, przyjmij zmarłych do swojej wiecznej radości, a szczególnie … (wzmianka o zmarłej/zmarłym).  Ciebie prosimy…
Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
Przewodniczący: Módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus:
Wszyscy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego.
Następnie przewodniczący mówi:
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.


Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Przewodniczący: Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.