Arkivysk. Gintaras Grušas lankėsi seserų asumpcionisčių bendruomenėje

Arkivyskupas Gintaras Grušas kovo 14 d. aplankė Marijos Dangun Ėmimo seserų (asumpcionisčių) bendruomenę Vilniuje.

Pašvęstojo gyvenimo metais arkivyskupas planuoja lankyti Vilniaus arkivyskupijoje esančias vienuolių bendruomenes, o šis vizitas – pirmasis. Jis sutapo ir su Asumpcionisčių generalinės vyresniosios s. Martin Tapsoba ir jos patarėjos s. Carmen Escribano vizitu. Vizitacija prasidėjo šv. Mišiomis seserų bendruomenės koplytėlėje. Paskui arkivyskupas su seserimis kalbėjo apie seserų misiją Vilniaus arkivyskupijoje, jų įsipareigojimą Vilniaus „Versmės“ katalikiškojoje gimnazijoje,  pal. Jurgio Matulaičio parapijoje. Generalinė vyresnioji ir jos patarėja domėjosi, kuo gyvena šiandien Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, kokie iššūkiai tenka bendruomenėms, parapijoms, kokie sielovados prioritetai.

Šiais metais Marijos Dangun ėmimo seserys švenčia savo įsikūrimo Lietuvoje dvidešimtmetį – tai yra dėkingumo  ir įsivertinimo metas.