Paruošti Carito animatoriai parapijoms

Kovo 11 d. Keturiasdešimt vienas pasaulietis iš dvidešimt šešių Vilniaus arkivyskupijos parapijų ir rektoratų baigė parapijos pastoracinių karitatyvinių animatorių mokymus.

Nuo spalio mėnesio mokymų grupės nariai klausėsi paskaitų apie asmenų bendrystę, Dievo gailestingumo savybes, liturgijos ir gyvenimo sąsajas, tris Bažnyčios prigimtines užduotis, Carito misiją ir užduotis parapijoje ir Bažnyčioje, ekleziologijos pagrindus, bendruomenės telkimą, skurdo sampratą ir jo vystymosi dinamiką, praktikoje išbandė grupės telkimo ir animavimo – jautrinimo ir aktyvinimo užduotis.

Mokymai baigėsi siuntimo malda Dievo gailestingumo motinos Aušros vartų koplyčioje.

Viliamės, jog Dievo paliesti ir Bažnyčios sutvirtinti animatoriai savo tarnyste pasitarnaus parapijų bendruomenių telkimu karitatyviniam veikimui.

Šiuo metu Vilniaus arkivyskupijos Caritas rengiamus animatorių mokymus baigė 110 pasauliečių iš 36 parapijų bei rektoratų.

Pastoraciniai karitatyviniai animatoriai_1