Vilniuje – piligrimystė Gailestingumo keliu

Kovo 14 d. Vilniuje organizuota Gavėnios piligrimystė Gailestingumo keliu su šv. Jono broliais meldžiantis Taikos intencija. Piligriminio žygio metu aplankytos vietos, glaudžiai susijusios su Dievo Gailestingumo apreiškimo istorija: Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolynas, Šv. Mykolo bažnyčia, Aušros Vartai, Dievo Gailestingumo šventovė, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Išganytojo bažnyčia, Šv. Faustinos namelis.

Į piligrimystę palydėjęs tėvas Jonas Emanuelis atkreipė dėmesį, kad Vilniuje Gailestingumas buvo apreikštas prieš dviejų griaunančių XX a. ideologijų baisumus, dėl kurių Vilnius tapo daugelio krikščionių Golgotos vieta. Jis priminė Šventojo Jono Pauliaus II mintis, kad atsakymas šioms ideologijoms yra Gailestingumas, o trečiasis tūkstantmetis turi būti pažymėtas Gailestingumo ženklu. Tėvas Emanuelis pažymėjo, kad šiandien esame lietuvių kankinystės vaisius ir mūsų misija yra pažinti Gailestingumą ir perduoti jį kitiems. Jėzus Vilniui patikėjo didžiulį lobį, todėl turime daug dirbti, kad šis lobis būtų atskleistas pasauliui. Jėzus yra tam, kad padėtų, ir vienintelis dalykas, kurio Jis prašo, – gyventi Gailestingumu.

Ypač svarbi Dievo Gailestingumo apreiškimo šv. vienuolei Faustinai istorijos dalis tenka Vilniui – jai gyvenant šiame mieste buvo nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, padiktuotas Gailestingumo vainikėlis, neoficialiai švęstas pirmasis Gailestingumo sekmadienis, įkurtos Gailestingojo Jėzaus seserų ir brolių vienuolių kongregacijos. Gailestingojo Jėzaus originalus paveikslas šiuo metu maldininkų gerbiamas Dievo Gailestingumo šventovėje. Gailestingumo kelias apjungia vietas, susijusias su šv. Faustinos ir jos dvasios vadovo palaimintojo Mykolo Sopočkos gyvenimu ir veikla Vilniuje.

Sekmadienį, kovo 22 d., Vilniaus piligrimų centras ir Vilniaus Arkikatedros benruomenė tęsia Gavėnios piligrimystę Gailestingumo keliu ir kviečia prisijungti visus norinčius. Pradžia 9 val. prie Aušros Vartų.

Vilniaus piligrimų centras

20150314730