Kokie 2014-ieji metai buvo VA „Caritui“?

Birželio 6 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko metinė Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ konferencija „Ar myli mane?“ (Jn 21, 16). Į metinę šventę susibūrė arti šimto Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ savanorių ir darbuotojų, atvyko Lietuvos „Carito“ ir Kaišiadorių vyskupijos „Carito“ atstovai.

Renginys pradėtas šlovinimu ir pamąstymu renginio tema. Mons. Žydrūnas Vabuolas, Seminarijos rektorius, pasveikino susirinkusiuosius. Jis kalbėjo, kad dažnai tiesiogiai nepajuntame atlygio iš tų, kuriems padedame, tačiau Viešpats atlygina šimteriopai. Kunigas akcentavo, kad vienas iš „Carito“ darbo rezultatų – meilės skleidimas: „meilės tarnystė meilę skleidžia ir skatina kitus į ją įsijungti“.

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ direktorius Linas Kukuraitis ir Vaiva Mačiežaitė papasakojo apie praėjusius „Carito“ metus: padėta beveik septyniolikai tūkstančių žmonių, prisidėjo arti 600 savanorių, 133 profesionalūs darbuotojai. Bent dvylikoje parapijų prasidėjo naujos karitatyvinės iniciatyvos. Kalbėtojai akcentavo, kad teikiama ir skubi pagalba – daiktais ir maistu, bei veikia ilgalaikės nuoseklios programos, taigi padedama labai skirtingose situacijose esantiems žmonėms. Kalbėta apie džiaugsmus, sunkumus ir iššūkius.

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ atstovai praėjusius metus pavadino pokyčių veiklose metais, kai klausiama, kas yra svarbiausia šioje veikloje, kokios tendencijos ir ką mes galime nuveikti naujai. Kalbėtojai metus įvardijo ir kaip plėtros parapijų bendruomenėse, atviro dialogo ir veikimo kartu, Dievo darbo metus. Reikšmingiausiu metų įvykiu jie pavadino krikščionių bendruomenių ir socialinio centro „Betanija“ lankytojų susitikimus – daugelis Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenių, jaunimo organizacijų buvo įsipareigojusios kartą per mėnesį drauge prasmingai leisti laiką su „Betanijos“ lankytojais.

Pasiskirstę į grupeles, „Carito“ žmonės kalbėjosi apie „Aš esu“ bendruomenę ir knygą „Sveikas gyvenime. Apie priklausomybę, kopriklausomybę ir sveikimo kelionę“, klausėsi liudijimų iš parapijų bendruomeninio veikimo bei svarstė, kokia yra parapijos „Carito“ vizija. Svarstyta apie Keliaujančią bažnyčią ir pabėgėlių integraciją; benamystę, diskutuota apie maldos vietą „Carito“ komandose ir veikloje. Vėliau pristatytas „Carito“ inicijuotas Sisteminis skurdo problemos Lietuvoje tyrimas, kalbėta apie tai, kaip „Caritas“ atrodo visuomenėje.

Apibendrinančiame forume Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas akcentavo, kad „Caritas“ taip pat turi klausyti Šventosios Dvasios ir daryti tai, ką ji kalba. Artėjantys Gailestingumo metai – tai irgi Šventosios Dvasios dovana ir palydėjimas visai Bažnyčiai. Renginys užbaigtas šv. Mišiomis.

Daugiau renginio nuotraukų Facebook

 

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija