Amžinybėn iškeliavo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC

Nuotraukos autorius Vidas Venclovaitis

Sulaukęs 95-erių metų amžiaus pas Viešpatį iškeliavo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC.

Kaip pats ekscelencija Juozas yra sakęs, pagrindinis jo siekis gyvenime buvo kunigystė:

„Ačiū Dievui, kunigystės pasiekiau – tai ir buvo mano laimės viršūnė. Eidamas nelengvu kunigystės keliu esu patyręs ir daug džiugių akimirkų. Pavyzdžiui, klausydamas išpažinčių padėjau daugeliui giliai į nuodėmę įklimpusių žmonių pakilti, atgauti Dievo malonę ir sąžinės ramybę. Svarbiausia kunigo gyvenime išugdyti gyvąją Dievo šventovę kiekvieno kataliko sieloje.“ 

Vyskupo Juozo Žemaičio MIC biografija


Vyskupas bus pašarvotas Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje spalio 6 d. nuo 17 val. 

Šv. Mišios aukojamos spalio 6 d. 18 val., spalio 7 d. 12 ir 18 val., spalio 8 d. 7.30 val.

Laidotuvių Šv. Mišios bus celebruojamos spalio 8 d. 12 val. 

Po Šv. Mišių vyskupas Juozas Žemaitis MIC bus palaidotas Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje šventoriuje, šalia kitų ten palaidotų iškilių Marijonų vienuolijos narių.


Amžinąjį atilsį duok ilgamečiam Vilkaviškio vyskupijos ganytojui, Viešpatie!

Pagal Vilkaviškio vyskupijos informaciją