Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-01

Mielieji,

Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui. Rožinį kviečiame melstis bažnyčiose ir namuose.

Spalis – taip pat ir Misijų mėnuo. Šventasis Tėvas šį mėnesį kviečia melstis, kad visi pakrikštytieji įsitrauktų į evangelizaciją ir būtų pasirengę misijai, liudydami Evangelijos pripildytą gyvenimą. Popiežiaus vaizdo žinia.

Šeštadienį, spalio 2 dieną 15 val. prie Šv. Faustinos namelio Vilniuje bus pašventinta šv. Juozapo skulptūra. Ją šventins Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, o malda lydės Vilniaus seminaristai. Spalio 5 dieną minima šv. Faustina Kovalska.

Spalio 4 dieną minimas Šv. Pranciškus Asyžietis. Kviečiame į atlaidus ir pamaldas pas Vilniaus Mažesniuosius brolius konventualus ir Vilniaus Bernardinų bažnyčioje.

Informacija apie Lietuvos vyskupų konferencijos posėdį
Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininku išrinktas arkivyskupas Gintaras Grušas

Kalendorius:

Spalio 1–3 d. Šv. Pranciškaus atlaidai Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Spalio 2 d. 8.15 val. Vyrų Rožinis prie Aušros Vartų
Spalio 2 d. 9.30 val. Labdaringas Bernardinų bėgimas
Spalio 2 d. 15.00 val. Šv. Juozapo skulptūros šventinimas prie Šv. Faustinos namelio
Spalio 2 d. 16.00 val. Kas yra krikščioniška žiniasklaida? Susitikimas su Bernardinai.lt redakcija Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Spalio 3–4 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio iškilmė pas Vilniaus Mažesniuosius brolius konventualus
Spalio 3 d. 19.00 val. Maldos vakaras Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
Spalio 4 d. 18.00 val. Camino Josephino Lituano: nuo idėjos iki įgyvendinimo. Įspūdžiai iš piligrimystės Lietuvoje
Spalio 4 d. 19.00 val. „Bažnyčia ir homoseksualumas. Tonio istorija“. Pokalbis su bendruomenės „Kelionė“ įkūrėju (internetu)
Spalio 5 d. 9.00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Laikinųjų namų bendruomenę
Spalio 5 d. 9.00 val. Seminaras apie asmenų, išgyvenančių potraukį tai pačiai lyčiai, sielovadą
Spalio 5 d. 19.00 val. DominiBeta. Kursas apie Katalikų Bažnyčios sakramentus
Spalio 6–10 d. Rekolekcijos „Mokinystės kelionė“
Spalio 6 d. 18.30 val. ALFA kurso pradžia Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Spalio 6 d. 19.00 val. ALFA kursas su dominikonais (internetu)
Spalio 7 d. 17.30 val. Br. Sławomir Brzozecki OP „Lietuvos dominikonų Šv. Angelo Sargo provincija“ (nuotolinė paskaita)
Spalio 7 d. 19.00 val. ALFA kursas (lenkų kalba) su dominikonais
Spalio 7 d. 19.00 val. Pradedamas ALFA kursas Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčioje
Spalio 8–10 d. Rekolekcijos poroms „Sutuoktinių susitikimai“
Spalio 8–10 d. Pašaukimo atpažinimo savaitgaliai 18–40 metų moterims pas Dievo Apvaizdos seseris
Spalio 10 d. 14.00 val. Vilniaus akademinė sielovada pradeda „Samuelio kursą“ jauniems žmonėms
Spalio 12 d. 18.00 val. Kun. James Martin SJ knygos „Statant tiltą“ pristatymas
Spalio 12 d. 18.30 val. Pradedamos dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“ Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Rožinio su šv. Juozapu meditacijos (parengė br. Ivan Demeure iš Tiberiados bendruomenės)
Kun. Vidmantas Rudokas apdovanotas Tautinių mažumų departamento prie LRV Sidabro garbės ženklu „Už nuopelnus“
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido knygą su arkivyskupo Gintaro Grušo mintimis
Mažoji akademija kviečia ieškoti atsakymų į klausimus apie krikščionybę
Kvietimas teikti pranešimų temas konferencijai „Katalikiškas socialinis mokymas Lietuvoje: istorija ir aktualumas šiandien“
Nuo spalio 1 d. Bažnytinio paveldo muziejus ilgina darbo laiką ir trečiadieniais dirbs iki 20 val.
Paskelbti paramos akcijos „Bendra gėlė hospisui“ rezultatai
Vilniuje atsidarė „Lojoteka“ – edukacinis medijų centras
Seminarai poroms: Lietuvos šeimos centras rengia 10-ies seminarų kursą „Meilė greta netobulumo“; „Bendrakeleiviai“ kviečia į nuotolinį kursą „Santykių laboratorija“ poroms, siekiančioms išsaugoti santykius
33-ojo Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ sezono atidarymo šventė (nuotraukos)
Tautų kiemo šventė bei Pabėgėlių ir migrantų dienos minėjimas (nuotraukos)
Talka socialiniame centre „Betanija“ (nuotraukos)
Šeimų šventė Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapijoje (nuotraukos)
Europos skautai Vilniuje pradėjo naujus veiklos metus (nuotraukos)
Kultūros nakties renginiai Vilniaus Bernardinų bažnyčioje (nuotraukos) ir vaizdo įrašas

Parapijos ir bažnyčios jau registruoja į pasiruošimo Pirmajai Komunijai ar Sutvirtinimo Sakramentui grupes. Informacijos kviečiame ieškoti parapijų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, kreiptis į bažnyčios kunigus.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.